Tải xuống các file những điều cần biết về Tuyển sinh ĐH - CĐ 2001-2012


Các file những điều cần biết về Tuyển sinh ĐH - CĐ 2001-2012 đã chuyển sang  xem dạng Web (HTML), máy nào cũng xem được. Đã chỉnh lỗi Font chữ.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
Bảng Mã Tỉnh ( Thành), Huyện (Quận, Thị xã), Đơn vị ĐKDT  340k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Lời nói đầu, 10 điều cần ghi nhớ của thí sinh, cần biết về các Trường Công an, Quân đội, Danh sách các trường ĐH CĐ không tổ chức thi.  453k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Danh mục các Trường Đại học - Cao đẳng  684k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các trường Đại học công lập phía Bắc   6468k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các trường Đại học Dân lập phía Bắc.   1171k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh 2011-2012 Các trường Cao đẳng phía Bắc  4513k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các trường Đại học Công lập phía Nam  4204k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các trường Đại học Công lập phía Nam ( Tiếp theo)  2032k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các Trường Đại học Dân lập phía Nam  2288k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các trường Cao đẳng phía Nam  5026k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
ċ

Xem Tải xuống
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh năm 2011-2012   164k v. 1 00:48, 15 thg 6, 2011 Đỗ Thế Hiền
Comments