Danh mục các trường ĐH công lập phía Nam

http://phaohoa.webdanang.com/

http://www.webdanang.com/phao-hoahttp://phaohoadanang.webdanang.com/http://phaohoadanang.phaohoa.net/

http://phaohoadanang.phaohoa.com.vn/ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

đăng 19:26, 5 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

13.420

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; ĐT: (08)37242181-37242160 (Số nội bộ 1331);

Fax: (08) 37242190

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 6 trường Đại học thành viên, một khoa và hai trung tâm trực thuộc có đào tạo trình độ đại học là: Trường ĐH Bách khoa (QSB), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (QST), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (QSX), Trường ĐH Quốc tế (QSQ), Trường ĐH Công nghệ Thông tin (QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK), Khoa Y (QSY), Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) và Trung tâm Đại học Pháp (PUF).

http://aad.vnuhcm.edu.vn

 

 

 

ĐH:

12.570

CĐ: 850


1-1 of 1