Tuyển sinh‎ > ‎

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2011-2012 - Xem hoặc tải xuống ( Download)

Đọc trực tuyến Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2011


Tuyển sinh 2011-2012:Đại học Đà Nẵng và Miền trung


Các trường Đại học Công lập phía Bắc
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
 5. KHOA LUẬT
 6. KHOA QUỐC TẾ
 7. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
 9. 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
 10. 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
 11. 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 12. 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
 13. 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 14. 15 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 15. 16 KHOA NGOẠI  NGỮ
 16. 17 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ -
 17. 18 HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
 18. 19 HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA
 19. 20 HỌC VIỆN BÁO CHÍ - TUYÊN TRUYỀN

  Các Trường ĐH Công lập phía Bắc (TT 20+)

 20. 1 HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  2 HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
  3 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
  4 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
  5 HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
  6 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
  7 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
  8 HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  9 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  10 HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
  11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
  12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
  13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
  15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG
  16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
  17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
  18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
  19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNGNAM ĐỊNH
  20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Các Trường ĐH Công lập phía Bắc (TT 40+)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NINH BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
 


Các Trường ĐH Công lập phía Bắc (TT 60+)

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
22 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG
23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH
24 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
26 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Các Trường Đại học Dân Lập phía Bắc

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN (*)
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á(*)
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN(*)
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÍ HỮU NGHỊ(*)
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM(*)
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ(*)
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP
8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH(*)
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG(*)
10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT(*)
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN(*)
12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH(*)
13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI(*)
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI(*)
15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ(*)
16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ(*)
17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG(*)
18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY(*)
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG(*)
Các trường Đại học Công lập phía Nam
1 II. CÁC ĐH, HV, CÁC TRƯỜNG ĐH VÀ CĐ PHÍA NAM
2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT
9 KHOA Y
10 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
11 TRUNG TÂM ĐẠI HỌC PHÁP TẠI TP. HCM (PUF-HCM)
12 ĐẠI HỌC HUẾ
13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
20 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
21 KHOA DU LỊCH
22 PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ
23 KHOA LUẬT
24 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
29 PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM
29.1 DDP
30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
30.1 DDC
31 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
31.1 DDI
32 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆTNAM
33 HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ
34 NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

Các Trường ĐH Công lập phía Nam (TT 248+)

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
6.1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
6.2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

Các Trường ĐH Công lập phía Nam (TT 261+)

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
4.1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNGNAM
10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TP.HỒ CHÍ MINH
13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM
16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
22 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
24 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM
25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

Các Trường ĐH Ngoài Công lập phía Nam (TT 290+)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU (*)
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG(*)
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN(*)
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH(*)
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG(*)
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN(*)
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG(*)
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN(*)
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG(*)
 10. 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á (*)
 11. 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN(*)
 12. 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH(*)
 13. 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG(*)
 14. 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN(*)
 15. 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG(*)
 16. 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH TP.HCM(*)
 17. 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ TP.HCM(*)
 18. 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM(*)
 19. 19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT(*)
 20. 20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH (*)
 21. 21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG(*)
 22. 22 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG(*)
 23. 23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (*)
 24. 24 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN(*)
 25. 25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO(*)
 26. 26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ(*)
 27. 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG(*)
 28. 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN(*)
 29. 29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
 30. 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Các trường Cao đẳng phía Bắc
 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG(*)
 2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI
 3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS
 4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
 5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
 6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ
 7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
 8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN
 9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆPNAM ĐỊNH
 10. 10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
 11. 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
 12. 12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
 13. 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
 14. 14 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM
 15. 15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN
 16. 16 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
 17. 17 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
 18. 18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG
 19. 19 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU
 20. 20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI
 21. 21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG
 22. 22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
 23. 23 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
 24. 24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG
 25. 25 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
 26. 26 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 27. 27 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KĨ THUẬT ĐIỆN BIÊN
 28. 28 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KĨ THUẬT HẢI DƯƠNG
 29. 29 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KĨ THUẬT NGHỆ AN
 30. 30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT PHÚ THỌ
 31. 31 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KĨ THUẬT THÁI BÌNH
 32. 32 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT THƯƠNG MẠI
 33. 33 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT TRUNG ƯƠNG
 34. 34 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT VĨNH PHÚC
 35. 35 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - 
 36. 36 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT
 37. 37 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
 38. 38 TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM
 39. 39 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
 40. 40 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG
 41. 41 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI
 42. 42 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
 43. 43 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ

  Các Trường CĐ  phía Nam (TT 320-350)

  1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE
  3 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
  4 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
  5 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
  6 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
  7 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
  8 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  9 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
  10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ
  11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG
  12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC
  13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
  14 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU
  15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN
  16 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU
  17 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP
  18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
  19 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
  20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG
  21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
  22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
  23 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM
  24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II
  25 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 3
  26 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
  27 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM
  28 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
  29 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
  30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ
  31 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM

 1. Các trường Cao đẳng phía Nam (TT 351-380)

 1. 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KIÊN GIANG
  2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM
  3 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM
  4 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG
  5 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM
  6 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
  7 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
  8 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
  9 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II
  10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
  11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI
  12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
  13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II
  14 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU
  15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH
  16 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC
  17 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
  18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT
  19 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
  20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
  21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG
  22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
  23 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM
  24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN
  25 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
  26 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN
  27 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
  28 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
  29 TÂY NINH
  30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

  Các trường CĐ Phía Nam , Quân sự, Công An (TT 411-446)

  1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á(*)
  2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM(*)
  3 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN(*)
  4 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG(*)
  5 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM(*)
  6 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN(*)
  7 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI(*)
  8 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM(*)
  9 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT(*)
  10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH(*)
  11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG(*)
  12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - QUẢNG NAM(*)
  13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ(*)
  14 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN(*)
  15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG(*)
  16 TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM(*)
  17 TRƯỜNG ĐH VIỆT ĐỨC
  18 HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
  19 HỌC VIỆN QUÂN Y
  20 HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
  21 HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG
  22 HỌC VIỆN HẬU CẦN
  23 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
  24 HỌC VIỆN HẢI QUÂN
  25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ
  26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
  27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ
  28 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH
  29 TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH
  30 TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN
  31 TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
  32 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ-NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
  33 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA
  34 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
Trang con (23): Xem Tất cả
Comments