Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hà Tĩnh

đăng 06:13, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hà Tĩnh
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 3002
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Khối phố 4, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 295
STT
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
2

1- Năng khiếu Sơ trung Âm nhạc

01
20
0
0
 

* Hệ chính quy:

- Ngành 01, 03: Thi năng khiếu Âm nhạc (Hát+Thẩm âm, Tiết tấu)

- Ngành 02, 04: Thi năng khiếu Mỹ thuật (Hình hoạ + Trang trí)

- Ngành 05: Xét tuyển môn Văn 3 năm THPT và thi môn Năng khiếu (Hát + Thẩm âm, Tiết tấu)

- Ngành 06: Xét tuyển môn Văn 3 năm THPT và thi môn Năng khiếu (Trang trí + Hình hoạ)

- Ngành 07: Xét tuyển môn Văn, Sử 3 năm THPT và kiểm tra Năng khiếu (Tiếng nói, Hình thể)

- Ngành 08: Thi năng khiếu Múa và kiểm tra năng khiếu Âm nhạc.

- Ngành 09: Xét điểm môn Văn TBC ca 3 năm học THPT.

- Ngành 11: Xét điểm môn Văn 3 năm THPT và thi môn Năng khiếu (Trang trí)

* Hệ vừa làm vừa học:

- Ngành 10: Xét tuyển học bạ THPT
20
 

2- Năng khiếu Sơ trung Hội hoạ

02
15
0
0
 
15
 
3- Âm nhạc
03
25
25
0
 
0
 
4- Hội hoạ
04
25
25
0
 
0
 
5- Sư phạm Nhạc
05
25
25
0
 
0
 
6- Sư phạm Mỹ thuật
06
25
25
0
 
0
 
7- Văn hoá Du lịch
07
30
30
0
 
0
 
8- Múa
08
20
0
0
 
20
 
9- Thư viện cơ sở
09
30
30
0
 
0
 
10- Văn hoá cơ sở
10
0
0
50
50
0
0
11- Đồ họa Ứng dụng
11
30
30
0
 
0
 

 

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Nhận hồ sơ: Đến 10/7/2010
- Ngày thi tuyển: 5/8/2010
- Ngày xét tuyển: 15/8/2010
- Vùng tuyển sinh:
+ Ngành 01,02, 05,06,08 tuyển thí sinh tỉnh Hà Tĩnh
+ Ngành 03,04,07,09,11 tuyển thí sinh các tỉnh miền Trung.
* Hệ vừa làm vừa học:
- Nhận hồ sơ: Đến 05/5/2010
- Ngày xét tuyển: 20/5/2010
- Tuyển thí sinh tỉnh Hà Tĩnh.
* Ghi chú:
Ngành 05, 06: Mỗi ngành tuyển thêm 30 chỉ tiêu hệ chính quy đào tạo theo nhu cầu xã hội. Nhận hồ sơ đến 10/8/2010; Ngày thi tuyển: 05/9/2010. Tuyển thí sinh các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

  thi.moet.gov.vn
Comments