Trường trung cấp Văn Hóa - Nghệ thuật Gia Lai

đăng 07:15, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Trường trung cấp Văn Hóa - Nghệ thuật Gia Lai
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 3801
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: số 140 Nguyễn Chí Thanh, P Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 355

Ngành
Mã ngành Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh
CQ THPT VHVL THPT
THCS THCS
1- Âm Nhạc
01 30 0 0 0 * Hệ chính quy:
- Ngành 01: Thi tuyển môn Tiết tấu, Giai điệu;
- Ngành 02: Thi tuyển môn Hình họa, Trang trí;
- Ngành 03: Thi tuyển môn Năng khiếu nhạc, Năng khiếu múa;
- Ngành 04, 05, 06: Xét tuyển điểm tổng kết 2 môn Văn,  Sử của 3 năm học cấp  III (dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã học xong chương trình THPT nhưng chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).
- Nhận hồ sơ:
  + Ngành thi tuyển: 01/3  09/7/2010
  + Ngành xét tuyển: 01/3  30/7/2010
  - Ngày thi tuyển: 21/7  23/7/2010
  - Ngày xét tuyển: 04/8/2009
  - Tuyển sinh trong cả nước

30 0
 2- Hội Họa 02 30 0    
 30  
 3- Múa 03 25 0    
 25  
 4- Quản lý văn hóa 04 90 45    
 45  
 5- thư viện 05 90 45    
 45  
 6- văn hóa du lịch 06 90 45    
 45  
           
   
           
   
           
   
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Ngành 01: Thi tuyển môn Tiết tấu, Giai điệu;
- Ngành 02: Thi tuyển môn Hình họa, Trang trí;
- Ngành 03: Thi tuyển môn Năng khiếu nhạc, Năng khiếu múa;
- Ngành 04, 05, 06: Xét tuyển điểm tổng kết 2 môn Văn,  Sử của 3 năm học cấp  III (dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã học xong chương trình THPT nhưng chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).
- Nhận hồ sơ:
  + Ngành thi tuyển: 01/3  09/7/2010
  + Ngành xét tuyển: 01/3  30/7/2010
  - Ngày thi tuyển: 21/7  23/7/2010
  - Ngày xét tuyển: 04/8/2009
  - Tuyển sinh trong cả nước

thi.moet.gov.vn

Comments