Trường Trung cấp Trường Sơn

đăng 07:10, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Trường Trung cấp Trường Sơn
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 4004
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 164Phan Chu Trinh, TP. Buôn Mê Thuột
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 750

Ngành
Mã ngành Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh
CQ THPT VHVL THPT
THCS THCS
1- Kế toán
01 350 200 70 70 * Hệ chính quy:
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương; trượt tốt nghiệp THPT; tốt nghiệp THCS.
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển môn Toán, Văn năm học cuối cấp tùy đối tượng xét tuyển;
* Hệ vừa làm vừa học:
Xét tuyển môn Toán, Văn năm học cuối cấp (dành cho thí sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương; trượt tốt nghiệp THPT). - Nhận hồ sơ: Từ 01/02 ÷ 15/11/2010 - Ngày xét tuyển đợt 1: 31/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 15/10/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 30/11/2010
- Khu vực tuyển sinh: cả nước
* Ghi chú:
- Nhà trường có chính sách ưu tiên cho các đối tượng là học sinh dân tộc hoặc thi trượt tốt nghiệp THPT (BT THPT).
150 0
 2- Tin học lập trình 02 100 100 60 60
 0  0
 3- Điện tử - viễn thông 03 300 150 70 70
 150  0
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương; trượt tốt nghiệp THPT; tốt nghiệp THCS.
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển môn Toán, Văn năm học cuối cấp tùy đối tượng xét tuyển;
* Hệ vừa làm vừa học:
Xét tuyển môn Toán, Văn năm học cuối cấp (dành cho thí sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương; trượt tốt nghiệp THPT). - Nhận hồ sơ: Từ 01/02 ÷ 15/11/2010 - Ngày xét tuyển đợt 1: 31/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 15/10/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 30/11/2010
- Khu vực tuyển sinh: cả nước
* Ghi chú:
- Nhà trường có chính sách ưu tiên cho các đối tượng là học sinh dân tộc hoặc thi trượt tốt nghiệp THPT (BT THPT).

thi.moet.gov.vn

Comments