Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ Việt Anh

đăng 06:34, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ Việt Anh
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 2910
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P.Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 500

Ngành
Mã ngành Tổng chỉ tiêu Đối tượng tuyển Hình thức tuyển Chỉ tiêu xét tuyển
CQ VHVL THPT THCS Xét Thi
 1- Kế toán  01

 

350
 
 

  x    x    
Điểm tổng kết cả năm lớp 12
 2- Du lịch  02 150    x    
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

 - Ngày xét tuyển: 10/8-15/10/2009

thi.moet.gov.vn

Comments