Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung - Đà Nẵng

đăng 07:15, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 0402
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: (Lô B4-40, Khu nam cầu Trần Thị Lý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 700Không chính qui: 200

 

 
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
 
 
700
700
0
 
* Hệ chính quy:
- Đối tượng tuyển sinh: Đã học xong lớp 12.
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Ngành 01, 02, 03, 04: Xét tuyển 2 môn Toán, Lý lớp 12;
+ Ngành 05, 06, 07: Xét tuyển 2 môn Văn, Ngoại ngữ lớp 12.
0
 
1- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
01
100
100
 
 
0
 
2- Xây dựng cầu đường
02
100
100
 
 
0
 
3- Kê toán doanh nghiệp
03
150
150
 
 
0
 
4- Tài chính ngân hàng
04
100
100
 
 
0
 
5- Nghiệp vụ hướng dẫn
05
100
100
 
 
0
 
6- Nghiệp vụ Lễ tân
06
100
100
 
 
0
 
7- Nghiệp vụ nhà hàng
07
50
50
 
 
0
 
 
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
Thông tin khác:

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4 ÷ 20/10/2010

- Ngày xét tuyển đợt 1: 15/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 30/10/2010

- Tuyển sinh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

thi.moet.gov.vn

Comments