Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Đăk Lăk

đăng 07:08, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Đăk Lăk
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 4002
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: số 144 Phan chu trinh, buôn ma thuột Đăk Lăk
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 860

Ngành
Mã ngành Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh
CQ THPT VHVL THPT
THCS THCS
1- Hoạch toán kế toán
01 240 190 150 100 * Hệ chính quy:
- Ngành 01, 02, 05, 06: Xét tuyển học bạ môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT, hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS);
- Ngành 03, 04, 07: Xét tuyển môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thi sinh tốt nghiệp THPT, hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).
* Hệ vừa làm vừa học:
Các ngành xét tuyển học bạ THPT hoặc THCS. Các môn xét tuyển như hệ chính quy* Hệ chính quy: - Nhận hồ sơ: Từ 01/4 ÷ 10/9/2010
- Ngày xét tuyển đợt 1: 20/7/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 17/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 17/9/2010
- Khu vực tuyển sinh: cả nước
* Hệ vừa làm vừa học:
- Nhận hồ sơ: Từ  01/4 ÷ 6/11/2010
- Ngày xét tuyển đợt 1: 17/9/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 12/10/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 16/11/2010
- Khu vực tuyển sinh: cả nước
500 50
 2- Quản trị nhà hàng - khách sạn 02 100 100 0  
 0  
 3- Điện dân dụng và Công nghiệp 03 60 60 0  
0  
 4 - công nghệ thông tin 04 110 60 150 100
 50  50
 5- Tài chính ngân hàng  05 150 150 0  
 0  
 6- Hành chính văn thư 06 100 100 150 100
 0  50
 7- Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 100 100 0  
 0  
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Ngành 01, 02, 05, 06: Xét tuyển học bạ môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT, hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS);
- Ngành 03, 04, 07: Xét tuyển môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thi sinh tốt nghiệp THPT, hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).
* Hệ vừa làm vừa học:
Các ngành xét tuyển học bạ THPT hoặc THCS. Các môn xét tuyển như hệ chính quy* Hệ chính quy: - Nhận hồ sơ: Từ 01/4 ÷ 10/9/2010
- Ngày xét tuyển đợt 1: 20/7/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 17/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 17/9/2010
- Khu vực tuyển sinh: cả nước
* Hệ vừa làm vừa học:
- Nhận hồ sơ: Từ  01/4 ÷ 6/11/2010
- Ngày xét tuyển đợt 1: 17/9/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 12/10/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 16/11/2010
- Khu vực tuyển sinh: cả nước

thi.moet.gov.vn

Comments