Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quảng Bình

đăng 06:42, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quảng Bình
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 31C
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 300

Ngành

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Đối tượng tuyển

Hình thức tuyển

Tiêu chí xét tuyển

CQ

VHVL

THPT

THCS

Xét

Thi

1-Tin học

01

50


X


XKết quả học tập các môn Toán, Văn lớp 12

2- Thư viện - Thiết bị

02

50


X


X


3-Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp của máy tính

04

50


X


X


4- Thiết bị trường học 05 50   X   X  
5- Du lịch 06 50   X   X  
6- Hành chính văn thư 07 50   X   X  
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển thí sinh toàn quốc
Điều kiện thi:
Kết quả học tập các môn Toán, Văn lớp 12
Thông tin khác:

Hệ chính quy
- Ngày xét tuyển: tháng 9/2008.

 

Hệ vừa làm vừa học : Không tuyển

thi.moet.gov.vn

Comments