Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hà Tĩnh

đăng 06:17, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hà Tĩnh
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 30C
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 447 đường 26/3, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 680Không chính qui: 200

Ngành

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Đối tượng tuyển

Hình thức tuyển

Tiêu chí xét tuyển

CQ

VHVL

THPT

THCS

Xét

Thi

1- Sư phạm Mầm non

03


200

XX

Văn, Năng khiếu

2- Thiết bị thư viện 04 120   X   X   Lấy điểm tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT
3- Kế toán doanh nghiệp sản xuất 05 320   X   X  
4- Kế toán hành chính sự nghiệp 06 160   X   X  
5- Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ 07 80   X   X  
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Môn thi - Điều kiện khác:
Lấy điểm tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT
Thông tin khác:

Hệ chính quy

- Ngày xét tuyển: 25/8/2008.

- Tuyển sinh trong cả nước

Hệ vừa làm vừa học

- Ngày thi: 10/2008.

- Tuyển sinh trong cả nước

thi.moet.gov.vn

Comments