Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hà Tĩnh

đăng 06:15, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hà Tĩnh
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 3004
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Website: www.htu.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 960
STT
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
4
 

1- Kế toán doanh nghiệp sản xuất

01
320
320
120
120
* Hệ chính quy:

Xét kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

* Hệ vừa làm vừa học:

- Ngành 01, 02: Xét kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

- Ngành 06: Thi môn Văn và phần Năng khiếu

0
0

2- Kế toán hành chính sự nghiệp

02
80
80
80
80
0
0

3- Kế toán thương mại - dịch vụ

03
120
120
0
 
0
 

4- Thiết bị - Thư viện

04
80
80
0
 
0
 

5- Văn thư - Lưu trữ

05
80
80
0
 
0
 

6- Sư phạm Mầm non

06
0
0
80
80
0
0

 

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Nhận hồ sơ: Từ 01/5 ÷ 01/8/2010
- Ngày xét tuyển: 15/8/2010
- Tuyển thí sinh trong cả nước
* Hệ vừa làm vừa học:
- Nhận hồ sơ: Từ 01/5 ÷ 30/9/2010
- Ngày thi, xét tuyển: 10/2010
- Ngành 01, 02: Tuyển thí sinh trong cả nước; ngành 06 tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh

thi.moet.gov.vn

Comments