Hệ Trung cấp trong trường Chính Trị Tỉnh Quảng Ngãi

đăng 07:04, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong trường Chính Trị Tỉnh Quảng Ngãi
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 3502
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: số 167/1 hùng vương, tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 210

 

Ngành
Mã ngành Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh
CQ THPT VHVL THPT
THCS THCS
1 - hành chính
01 210 210 0 0 * Hệ chính quy:
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn cấp xã đã tốt nghiệp THPT
-Tiêu chí xét tuyển: Học bạ THPT- Nhận hồ sơ: Từ quý I năm 2010  - Ngày xét tuyển đợt 1: 06/4/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 07/6/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3; 18/8/2010
0 0
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   

 

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển thí sinh trong tỉnh (hệ NSNN) và ngoài tỉnh
Thông tin khác:

 

* Hệ chính quy:
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn cấp xã đã tốt nghiệp THPT
-Tiêu chí xét tuyển: Học bạ THPT- Nhận hồ sơ: Từ quý I năm 2010  - Ngày xét tuyển đợt 1: 06/4/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 07/6/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3; 18/8/2010

thi.moet.gov.vn

Comments