Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Huế

đăng 06:47, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 04:47, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Huế
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 3305
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trường Tộ, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Website: cdythue.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 830
STT
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
5
1- Điều dưỡng
01
150
150
0
 

* Hệ chính quy:

Xét tuyển môn Toán, Sinh năm cuối cấp. Riêng ngành 06: Xét tuyển môn Toán, Hóa năm cuối cấp.

* Hệ vừa làm vừa học:

Xét tuyển điểm trung bình chung các môn học năm cuối cấp và điểm trung bình thi tốt nghiệp chuyên môn.

0
 
2- Hộ sinh
02
100
100
0
 
0
 

3- Y sĩ Y học cổ truyền

03
100
100
0
 
0
 

4- Điều dưỡng Gây mê hồi sức

04
40
40
0
 
0
 

5- Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa

05
40
40
0
 
0
 
6- Dược sĩ trung cấp
06
150
150
150
150
0
0
7- Y sĩ Y học dự phòng
07
100
100
0
 
0
 

 

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Nhận hồ sơ: Từ 01/4 ÷16/8/2010
- Ngày xét tuyển: 30/8/2010
- Tuyển thí sinh Miền Trung và Tây Nguyên. Riêng ngành 07 tuyển thí sinh tỉnh Thừa Thiên Huế
* Hệ vừa làm vừa học:
- Nhận hồ sơ: Từ 05/7÷15/10/2010
- Ngày xét tuyển: 19/11/2010
- Tuyển thí sinh Miền Trung và Tây Nguyên.

thi.moet.gov.vn

Comments