Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng

đăng 17:09, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: CT33
Cơ quanchủ quản: Bộ Công nghiệp
Địa chỉ: Số 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Website: www.cdtm.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2011: CQ:300; VHVL:200
STT
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
 
 
 
 
0
 
* Hệ chính quy:

- Xét tuyển học bạ lớp 12 
các môn Toán, Vật lý.

 

* Hệ Vừa làm vừa học:

- Xét tuyển học bạ lớp 12 
các môn Toán, Vật lý.

1- Quản trị doanh nghiệp thương mại

01
+
+
 0
0
 
 
 
0
 
0

2- Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

02
+
+
 0
 0
 
 
 
0
 
 0

3- Kế toán thương mại

03
+
+
 0
 0
 
 
 
0
 
 0

4- Kế toán doanh nghiệp

04
+
+
150
150
 
 
 
0
 

5- Marketing thương mại

05
+
+
 0
 0
 
 
 
0
 
 0

6- Quản trị nhà hàng

06
+
+
 0
 0
 
 
 
0
 
 0

7- Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

07
+
+
50
50
 
 
 
0
 
 0

 

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Hạn nhận hồ sơ: 15/8/2010
- Ngày xét tuyển: 30/8/2010
- Tuyển sinh trong cả nước
* Hệ vừa làm vừa học:
- Hạn nhận hồ sơ: 15/9/2010
- Ngày xét tuyển: 30/9/2010
- Tuyển sinh trong cả nước
* Ghi chú:
- Nhà trường có khu KTX cho học sinh ở xa.

thi.moet.gov.vn

Comments