Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng

đăng 07:18, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Thương mại
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 020
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Thương mại
Địa chỉ: 45 Dũng Sỹ, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: CQ: 750; VLVH: 200

Ngành

Mã ngành Tổng chỉ tiêu Đối tượng tuyển Hình thức tuyển Tiêu chí xét tuyển
CQ VHVL THPT THCS Xét Thi
1 - Quản trị doanh nghiệp thương mại 01 x x x   x  

Học bạ lớp 12 môn

Toán, Lý
2 - Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 02 x   x   x  
3 - Kế toán thương mại 04 x x x   x  
4- Kế toán tổng hợp 05 x x x   x  
5 - Marketing thương mại 07     x   x  
6 - Quản trị khách sạn nhà hàng 08 x   x   x  
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
-Tuyển sinh trong cả nước.
Điều kiện thi:
Học bạ lớp 12 môn
Toán, Lý
Thông tin khác:

- Ngày xét: 30/8/2008

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/8/2008

-Tuyển sinh trong cả nước.
thi.moet.gov.vn
Comments