Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

đăng 06:47, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: 33C
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, TP. Huế
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 800Không chính qui: 350
Ngành
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Đối tượng tuyển
Hình thức tuyển
Tiêu chí xét tuyển
CQ
VHVL
THPT
THCS
Xét
Thi
1- Kỹ thuật máy tính
01
 
100
 
X
 
X
 
Điểm trung bình năm cuối cấp môn: Toán, Lý
2- Tin học văn phòng
02
 
100
 
50
X
 
X
 
3- Hạch toán kế toán
03
 
150
 
50
X
 
X
 
4- Thiết bị - Thí nghiệm trường học
04
 
100
 
50
X
 
X
 
5- Hành chính - Văn thư
05
 
150
 
50
X
 
X
 
Điểm trung bình năm lớp 12 môn: Văn, Sử
6- Quản lý đất đai
06
 
100
 
50
X
 
X
 
Điểm trung bình năm lớp 12 môn : Toán, Địa lý
7 Thư viện
07
 
100
 
50
X
 
X
 
Điểm trung bình năm lớp 12 môn : Văn, Sử
8- Giáo dục Mầm non
08
 
 50
X
 
X
 
Điểm trung bình năm lớp 12 môn : Văn, Toán
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Điều kiện thi:
Điểm trung bình năm lớp 12 môn:
ngành 1,2,3,4: Toán, Lý
ngành 5,7: Văn, Sử
ngành 6: Toán, Địa lý
ngành 8: Văn, Toán
Thông tin khác:

Hệ chính quy

- Ngày xét tuyển: 30/8/2009

- Nhận hồ sơ: 30/5-28/8/2009 

 

Hệ vừa làm vừa học:
- Ngày xét tuyển: 30/11/2009

- Nhận hồ sơ: 30/6-25/11/2009

thi.moet.gov.vn

Comments