Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng

đăng 17:12, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Lạc Việt
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: GD25
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 106 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng
Website: http://lvc.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 600
STT
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
25
1- Kế toán doanh nghiệp sản xuất
01
+
+
+
+
* Hệ Chính quy:

- Ngành 01: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 02, 03, 04: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt THCS).

* Hệ vừa học vừa làm:

- Các ngành xét tuyển học bạ THPT hoặc THCS tùy theo đối tượng dự tuyển.
+
+
2- Nghiệp vụ lữ hành
02
+
+
0
0
+
0
3- Quản trị lưu trú Du lịch
03
+
+
+
+
+
+
4- Nghiệp vụ lễ tân
04
+
+
+
+
+
+

 

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển thí sinh trong cả nước
Thông tin khác:

* Hệ chính quy:
- Nhận hồ sơ từ: 20/6 ÷ 31/11/2010
- Ngày xét tuyển đợt 1: 25/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 15/9/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 30/11/2010
- Tuyển sinh trong cả nước

* Hệ vừa học vừa làm:
- Nhận hồ sơ vào Quý II và Quý IV trong năm.
- Ngày xét tuyển đợt 1: 30/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 15/12/2010
- Tuyển sinh trong cả nước.

thi.moet.gov.vn

Comments