Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến - Đà Nẵng

đăng 17:10, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: GD10
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: D73, Tuyên Sơn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Website: www.vts.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 800
STT
Tên trường, mã trường, địa chỉ,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Tổng chỉ tiêu
Hình thức đào tạo, môn thi
hoặc tiêu chí xét tuyển và
đối tượng tuyển sinh.
CQ
THPT
VLVH
THPT
THCS
THCS
10
1- Đồ họa vi tính đa truyền thông
01
+
+
0
0

- Tất cả các ngành xét tuyển Học bạ THPT (dành cho thí sinh hệ THPT) hoặc Học bạ lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

+
0
2- Kế toán doanh nghiệp
02
+
+
0
0
+
0
3- Tài chính ngân hàng
03
+
+
0
0
+
0
4- Lập trình phân tích hệ thống
04
+
+
0
0
+
0

5- Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

05
+
+
0
0
+
0

6- Hệ thống văn phòng

06
+
+
0
0
+
0
7- Hành chính văn thư
07
+
+
0
0
0
0
8- Thư ký văn phòng
08
+
+
0
0
0
0

9- Kinh doanh thương mại dịch vụ (chuyên ngành Marketing)

09
+
+
0
0
0
0
10- Nuôi trồng thủy sản
10
+
+
0
0
0
0

 

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển thí sinh trong cả nước
Thông tin khác:

Nhận hồ sơ từ: 10/3/2010
- Ngày xét tuyển đợt 1: 15/8/2010
- Ngày xét tuyển đợt 2: 15/9/2010
- Ngày xét tuyển đợt 3: 15/12/2010
- Tuyển thí sinh trong cả nước

* Ghi chú:
- Sau khi tốt nghiệp TCCN thí sinh có điều kiện học liên thông lên Cao đẳng hệ chính quy ngay tại trường (thời gian đào tạo 1,5 năm).
- Nhà trường bố trí chỗ ở cho thí sinh khi đến nhập học.
- Sinh viên, học sinh người dân tộc thiểu số được giảm học phí

thi.moet.gov.vn

Comments