Tuyển sinh‎ > ‎

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh đại học 2011 - Cách ghi phiếu ĐKDT ĐH CĐ 2011

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh ĐH,CĐ,TCCN 2011

Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT

Đối với hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ, thí sinh phải tự ghi từ mục 2 đến mục 16 hồ sơ ĐKDT ĐH,CĐ (tại phiếu số 1, phiếu số 2 và mặt trước của túi hồ sơ), ghi phần chữ vào nơi có đường kẻ chấm, phần số vào các ô tương ứng bên phải. Số và chữ phải ghi rõ ràng, không tẩy xoá và không ghi bằng chữ số La mã.

Mục 1:(số phiếu): thí sinh không ghi mục này.

Mục 2: (trường đăng ký dự thi) ghi rõ tên trường ĐH, CĐ dự thi vào đường kẻ chấm, ghi rõ ký hiệu trường ĐH,CĐ dự thi vào 3 ô đầu. Hai ô tiếp theo ghi khối thi quy ước: ô thứ nhất ghi A,B,C hoặc D, ô thứ 2 dùng cho thí sinh dự thi khối D: thi tiếng Anh ghi số 1, thi tiếng Nga ghi số 2, thi tiếng Pháp ghi số 3, thi tiếng Trung ghi số 4, thi tiếng Đức ghi số 5, thi tiếng Nhật ghi số 6. Ba ô cuối ghi mã ngành dự định học.

Mục 3: Mục này không phải là mục ghi nguyện vọng 2 (NV2), mà chỉ dành cho thí sinh có nguyện vọng1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH. Những thí sinh này không cần ghi mã ngành ở mục 2 (là trường sẽ dự thi nhưng không có nguyện vọng học ) nhưng tại mục 3 phải ghi đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành của trường mà thí sinh có nguyện vọng học (NV1).

Mục 4 (Họ, chữ đệm và tên của thí sinh): viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu.

Mục 5: ghi ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh vào các ô quy định (nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

Mục 6 (Nơi sinh) ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố

Mục 7 (Dân tộc) : ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm.

Mục 8 (Đối tượng ưu tiên): thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu từ 01 đến 07, sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.

Mục 9 ( Hộ khẩu thường trú): Ghi rõ bằng chữ vào đường kẻ chấm. Ghi đúng mã thành phố (tỉnh) vào 2 ô đầu, mã quận (huyện) vào 2 ô sau.

Mục 10 ( Nơi học THPT hoặc tương đương): Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố vào đường kẻ chấm. Ghi đúng mã thành phố nơi trường đóng vào 2 ô đầu và mã trường vào 3 ô cuối, ( mã trường THPT, BTVH, TTGDTX, TCN, CĐN xem phụ lục 2)

Lưu ý :Do điều kiện kỹ thuật trong phần mềm máy tính, nên Thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên 2 mã tỉnh là 1A (học sinhcó hộ khẩu thuộc thành phố Hà Nội cũ) và 1B(học sinh có hộ khẩu tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của tỉnh Hoà Bình cũ).

Mục 11 (Khu vực):trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Riêng học sinh tại các trường THPT Dân tộc nội trú, khu vực được ghi theo khu vực hộ khẩu thường trú của học sinh.

Mục 12 (Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương), ghi đủ 4 chữ số năm tốt nghiệp vào các ô

Mục 13 ( Nơi nộp hồ sơ ĐKDT và mã ĐKDT): Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: ghi rõ bằng chữ vào đường kẻ chấm. Mã đơn vị ĐKDT : ghi đúng mã số vào 2 ô.

Mục 14 (Cụm thi): dành cho thí sinh có hộ khẩu chỉ định thi tại Vinh, Cần Thơ, Quy Nhơn (nếu có nguyện vọng): ghi chữ V hoặc chữ C hoặc chữ Q vào ô.

Mục 15,16: ghi theo hướng dẫn.

Lưu ý: Riêng thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của trường ĐH thì đồng thời nộp thêm 1 bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1

Đối với hồ sơ ĐKTS TCCN, các trường hướng dẫn học sinh viết như phiếu ĐH,CĐ với các nội dung tương ứng nhưng lưu ý thứ tự và nội dung các mục có 1 số điểm khác với hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ.

Trường THPT không được yêu cầu nhận GV của trường mình làm cán bộ coi thi

Quy định trách nhiệm của đơn vị, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, các trường THPT và cơ sở đào tạo trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các trường ĐH, CĐ, TCCN hợp đồng thuê sử dụng phòng thi; đặc biệt, không yêu cầu các trường ĐH, CĐ, TCCN nhận giáo viên, cán bộ của trường mình làm cán bộ coi thi.

Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT, GĐ Trung tâm GDTX là người chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT Hà Nội về toàn bộ những công việc liên quan đến việc triển khai công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy năm 2011 thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho học sinh được dự thi theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường THPT, TTGDTX tổ chức phổ biến cho học sinh lớp 12 đầy đủ các chủ trương, văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội về kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy năm 2011. Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã thông báo trên bảng tin các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội về kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy năm 2011 tại nơi thu nhận hồ sơ ĐKDT.

Tổ chức phát hành tài liệu, hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2011 theo giá quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn cho học sinh làm hồ sơ ĐKDT, viết phiếu ĐKDT đầy đủ, chính xác, rõ ràng, không tẩy xoá và thống nhất các nội dung ghi trên túi hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội.

Lệ phí tuyển sinh

Năm 2011, lệ phí tuyển sinh ĐH,CĐ,TCCN có tổ chức thi, thu 86.500đ/hồ sơ. Lệ phí xét tuyển vào TCCN không tổ chức thi, thu 36.500đ/hồ sơ.

Sở GD&ĐT Hà Nội và các đơn vị ĐKDT giải quyết các trường hợp thất lạc phiếu báo thi, dự kiến từ ngày 20/6 – 30/6/2011; giải quyết các trường hợp thất lạc giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm từ ngày 20/8/2011 tại nơi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT.


Những điều cần biết - Máy nào cũng xem được, chọn trường nhanh chóng

Tuyển sinh Đại học: Đà Nẵng và Miền Trung


Nếu bạn hài lòng về thông tin tuyển sinh, xin bạn dành ít phút chia sẻ đường Link đến bạn bè bằng cách copy http://www.webdanang.com/tuyen-sinh và gửi qua Yahoo messenger hay E-Mail, webdanang.com xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.

Tuyển sinh ĐH - TP.HCM

Tuyển sinh ĐH - Hà Nội

Tuyển sinh Cao đẳng 2001 - Đà Nẵng và Miền trung

Tuyển sinh CĐ - TP.HCMComments