Sở GD ĐT TP Đà Nẵng


4. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

04

00

Sở GD-ĐT Đà Nẵng

00

04

01

THPT Nguyễn Hiền

01

04

01

THPT Phan Châu Trinh

02

04

01

THPT Trần Phú

03

04

01

THPT TT Diên Hồng

04

04

03

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

05

04

01

TTGDTX-HN H.Châu +BTBK+ CĐCN+ THPT TT Hồng Đức

06

04

02

THPT Thái Phiên

07

04

02

TT GDTX-HN Thanh Khê

08

04

02

THPT TT Quang Trung

09

04

03

THPT Hoàng Hoa Thám

10

04

03

THPT Ngô Quyền

11

04

03

TT GDTX Thành Phố

12

04

03

TT KTTH-HN Sơn Trà

13

04

04

THPT Ngũ Hành Sơn

14

04

04

TT GDTX-HN N.H.Sơn + BT Đại học Kinh tế

15

04

04

Dân Lập Hermann Gmeiner

16

04

05

THPT Nguyễn Trãi

17

04

05

THPT TT Khai Trí

18

04

05

TT GDTX - HN Liên Chiểu

19

04

07

THPT Hòa Vang

20

04

06

THPT Phan Thành Tài

21

04

06

THPT Ông ích Khiêm

22

04

06

THPT Phạm Phú Thứ

23

04

07

TT GDTX-HN Cẩm Lệ

24

04

06

TT GDTX-HN Hòa Vang

25

04

05

THPT Nguyễn Thượng Hiền

26

04

03

THPT Tôn Thất Tùng

27

04

02

THPT Thanh Khê

28

04

01

Cao Đẳng Đông á

29

04

01

CĐ Phương Đông

30

04

01

TC CKN Việt Tiến

31

04

01

TC KTNV Thăng Long

32

04

04

TC KT-KT Miền Trung

33

04

05

TC KT-NV Việt á

34

04

07

TC KT-KT Đức Minh

35

04

03

  nghề Đà Nẵng

36

04

02

 CĐ ghề Hoàng Diệu

37

04

01

CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi

38

04

01

  nghề Du Lịch Đà Nẵng

39

04

02

CĐ nghề Giao thông vận tải Đường bộ

40

04

04

TC nghề số 5

41

04

02

TC nghề Công nghiệp Tàu thuỷ III

42

04

01

TC cấp nghề Giao thông Công chính ĐN

43

04

03

TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

44

04

01

TC cấp nghề Cao Thắng Đà Nẵng

45

04

02

TC nghề Công nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng

46

04

02

TC nghề Việt - Úc

47
Comments