Sở GD ĐT Tỉnh Yên Bái


13. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

13

01

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

00

13

01

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Yên Bái

01

13

01

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

02

13

01

THPT Nguyễn Huệ

03

13

01

THPT Lý Thường Kiệt

04

13

01

THPT Dân tộc nội trú

05

13

01

THPT Đồng Tâm

06

13

01

THPT Bán công Phan Bội Châu

07

13

02

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Nghĩa Lộ

08

13

02

THPT Nghĩa Lộ

09

13

02

THPT Bán công Nguyễn Trãi

10

13

03

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Yên

11

13

03

THPT Chu Văn An

12

13

03

THPT Nguyễn Lương Bằng

13

13

04

Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Bình

14

13

04

THPT Cảm Ân

15

13

04

THPT Trần Nhật Duật

16

13

04

THPT Thác Bà

17

13

04

THPT Cảm Nhân

18

13

05

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải

19

13

05

THPT  Mù Cang Chải

20

13

06

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn

21

13

06

THPT Văn Chấn

22

13

06

THPT Sơn Thịnh

23

13

07

Phòng Giáo dục và Đào tạo Trấn Yên

24

13

07

THPT Lê Quí Đôn

25

13

01

THPT Hoàng Quốc Việt

26

13

07

PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II

27

13

08

Phòng Giáo dục và Đào tạo Trạm Tấu

28

13

08

THPT  Trạm Tấu

29

13

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Yên

30

13

09

THPT Mai Sơn

31

13

09

THPT Hoàng Văn  Thụ

32

13

09

THPT Hồng Quang

33

13

01

TT GDTX -HNDN  Thành phố Yên Bái

34

13

02

TT GDTX-HNDN Thị xã Nghĩa Lộ

35

13

03

TT GDTX-HNDN Huyện Văn Yên

36

13

04

TT GDTX-HNDN Huyện Yên Bình

37

13

05

TT GDTX -HNDN H. Mù Cang Chải

38

13

06

TT GDTX-HNDN  Huyện Văn Chấn

39

13

07

TT GDTX -HNDN  Huyện Trấn Yên

40

13

08

TT GDTX-HNDN  Huyện Trạm Tấu

41

13

09

TT GDTX-HNDN  Hồ Tùng Mậu

42

13

02

 PT Dân tộc nội trú THPT Miền Tây

43

13

01

CĐ nghề  Yên Bái

44

13

01

 Nghề Âu lạc

45

13

02

TC Nghề Nghĩa Lộ

46

13

03

THPT Trần Phú

47


Comments