Sở GD ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc


16. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

16

 

Văn phòng Sở GD-ĐT

01

16

01

 nghề Việt Đức

10

16

01

THPT Trần Phú

11

16

01

THPT ChuyênVĩnh Phúc

12

16

01

THPT Dân lập Vĩnh Yên

13

16

01

THPT Vĩnh Yên

14

16

01

THPT DTNT Tỉnh

15

16

01

THPT NguyễnThái Học

16

16

01

TTGDTX Tỉnh &  Quân sự Quân khu 2

17

16

01

 Kinh tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc

18

16

01

TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc

19

16

02

THPT Tam Dương

21

16

02

TTGDTX Tam Dương

22

16

02

THPT Trần Hưng Đạo

23

16

02

THPT Tam Dương 2

24

16

03

TT Dạy nghề Lập Thạch

30

16

03

THPT Ngô Gia Tự

31

16

03

THPT Liễn Sơn

32

16

03

THPT Trần Nguyên Hãn

34

16

03

THPT Triệu Thái

35

16

03

TTGDTX Lập Thạch

36

16

03

THPT Thái Hoà

37

16

03

THPT Văn Quán

39

16

04

THPT Lê Xoay

41

16

04

THPT Nguyễn Viết Xuân

42

16

04

THPT Đội Cấn

43

16

04

TTGDTX Vĩnh Tường & TT dạy nghề Vĩnh Tường

44

16

04

THPT Vĩnh Tường

45

16

04

THPT Nguyễn Thị Giang

46

16

04

THPT Hồ Xuân Hương

47

16

05

THPT Yên Lạc

51

16

05

THPT Yên Lạc 2

52

16

05

THPT Phạm Công Bình

53

16

05

TTGDTX Yên Lạc

54

16

05

THPT Đồng Đậu

55

16

06

THPT Bình Xuyên

61

16

06

THPT Quang Hà

62

16

06

THPT Võ Thị Sáu

63

16

06

TTGDTX Bình Xuyên & TT Dạy nghề Bình xuyên

64

16

06

 CĐ Nghề cơ khí Nông Nghiệp

65

16

06

THPT Nguyễn Duy Thì

66

16

07

THPT Sáng Sơn

71

16

07

THPT Bình Sơn

72

16

07

THPT Sông Lô

73

16

08

TT Dạy nghề Phúc Yên

80

16

08

THPT Bến Tre

81

16

08

THPT Hai Bà Trưng

82

16

08

THPT Xuân Hòa

83

16

08

THPT DL Châu Phong

84

16

08

THPT Phúc Yên

85

16

08

TTGDTX Thị xã Phúc Yên

86

16

08

 CĐ Công nghiệp Phúc Yên

87

16

08

 CĐ Nghề cơ khí xây dựng số 1

89

19

08

 TC Nghề kỹ thuật và xây dựng

90

16

09

THPT Tam Đảo

91

16

09

TTGDTX Tam Đảo

92

16

09

THPT Tam Đảo 2

93


Comments