Sở GD ĐT Tỉnh Thái Nguyên


12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

12

 

Sở giáo dục đào tạo Thái nguyên

00

12

01

TTGDTX TP Thái Nguyên

01

12

02

TTGDTX Thị xã Sông Công

02

12

03

TTGDTX huyện Định Hoá

03

12

04

TTGDTX huyện Phú Lương

04

12

05

TTGDTX huyện Võ Nhai

05

12

06

TTGDTX huỵện Đại Từ

06

12

07

TTGDTX huyện Đồng Hỷ

07

12

08

TTGDTX huyện Phú Bình

08

12

09

TTGDTX Huyện Phổ Yên

09

12

01

THPT Chuyên (Năng khiếu)

10

12

01

THPT Lương Ngọc Quyến

11

12

01

THPT Ngô Quyền

12

12

01

THPT Gang Thép

13

12

01

THPT Chu Văn An

14

12

01

THPT Dương Tự Minh

15

12

01

THPT Khánh Hoà

16

12

01

PT Dân tộc nội trú tỉnh TN

17

12

01

THPTThái Nguyên

18

12

01

THPT Lê Quý Đôn

19

12

02

THPT Sông Công

20

12

03

THPT Định Hoá

21

12

03

THPT Bình Yên

22

12

04

THPT Phú Lương

23

12

05

THPT Võ Nhai

24

12

06

THPT Đại Từ

25

12

07

THPT Đồng Hỷ

26

12

07

THPT Trại Cau

27

12

08

THPT Phú Bình

28

12

09

THPT Lê Hồng Phong

29

12

09

THPT Bắc Sơn

30

12

01

Thiếu Sinh Quân QK1

31

12

01

THPT Lương Thế Vinh

32

12

01

Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

33

12

04

THPT Yên Ninh

34

12

06

THPT Nguyễn Huệ

35

12

08

THPT Lương Phú

36

12

09

THPT Phổ Yên

37

12

01

CĐ SP Thái Nguyên

38

12

01

CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

39

12

01

CĐ Cơ khí luyện kim

40

12

01

CĐ Giao thông Vận tải miền núi

41

12

01

CĐ Y tế Thái Nguyên

42

12

01

CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc

43

12

01

CĐ Thương mại và Du lịch

44

12

04

CĐ Công nghiệp Thái Nguyên

45

12

09

CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

46

12

02

CĐ Công nghiệp Việt Đức

47

12

01

 Văn hoá I Bộ Công An

48

12

04

 CĐ Nghề công nghiệp Việt Bắc TKV

49

12

01

 TH Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi

50

12

01

 CĐ Kinh tế-kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

51

12

01

 CĐ nghề Cơ điện - Luyện kim

52

12

05

 THPT Trần Phú Võ Nhai

53

12

06

 THPT Lưu Nhân Chú, Đại Từ

54

12

05

 THPT Hoàng Quốc Việt,Võ Nhai

55

12

01

TC nghề Thái Nguyên

56

12

05

 THPT Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ

57

12

08

  THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình

58

12

01

Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên

59

12

01

 THPT Đào Duy Từ

60

12

09

TC Nghề Nam Thái Nguyên

61

12

01

TC nghề số 1 - Bộ Quốc phòng

62


Comments