Sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế


33. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

33

01

THPT chuyên Quốc Học

01

33

01

THPT Hai Bà Trưng

02

33

01

THPT Nguyễn Huệ

03

33

01

THPT Gia Hội

04

33

01

THPT Bùi Thị Xuân

05

33

01

THPT BC Đống Đa ( TT KTTH -HN Huế )

06

33

01

THPT Nguyễn Trường Tộ

07

33

03

THPT Hoá Châu

08

33

01

TT GDTX TP Huế

09

33

01

Khối chuyên ĐHKH Huế

10

33

02

THPT Phong Điền

11

33

02

THPT Tam Giang

12

33

02

THPT Nguyễn Đình Chiểu

13

33

03

THPT Nguyễn Chí Thanh

14

33

04

THPT Đặng Huy Trứ

15

33

05

THPT Phan Đăng Lưu

16

33

05

THPT Nguyễn Sinh Cung

17

33

06

THPT Hương Thủy

18

33

06

THPT Phú Bài

19

33

07

THPT An Lương Đông

20

33

07

THPT Vinh Lộc

21

33

07

THPT Phú Lộc

22

33

08

THPT Nam Đông

23

33

09

THPT A Lưới

24

33

01

THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh

25

33

07

THPT Thừa Lưu

26

33

04

THPT Hương Vinh

27

33

01

Phòng GDCN Sở GD-ĐT TT Huế

28

33

01

THPT Đặng Trần Côn

29

33

04

THPT Bình Điền

30

33

05

THPT Vinh Xuân

31

33

01

Trung cấp Phật Học Huế

32

33

01

Tr ĐH Nghệ thuật-Huế (hệ TC)

33

33

01

CĐ Công nghiệp Huế

34

33

05

THPT Thuận An

35

33

01

Khối chuyên ĐHNN Huế

36

33

02

THPT Trần Văn Kỷ

37

33

01

THPT DL Trần Hưng Đạo

38

33

09

THPT Hương Lâm

39

33

09

THPT Hồng Vân

40

33

04

THPT Hương Trà

41

33

01

THPT Cao Thắng

42

33

08

THPT Hương Giang

43

33

03

THPT Tố Hữu

44

33

07

THPT TT Thế hệ Mới

45

33

06

THPT Nguyễn Trãi

46

33

05

THPT Hà Trung

47

33

01

TH VHNT, Thừa Thiên Huế

48

33

03

TTGDTX Quảng Điền

49

33

05

TTGDTX  Phú Vang

50

33

06

TTGDTX  Hương Thủy

51

33

01

 CĐ Nghề Du lịch Huế

52

33

02

 CĐ Nghề Nguyễn Tri Phương

53

33

01

 TC Nghề số 10

54

33

06

 TC Nghề TT Huế

55

33

01

 TC Nghề số 23 Bộ Quốc phòng

56

33

03

 TC Nghề Quảng Điền

57

33

01

 TC Nghề Huế

58


Comments