Sở GD ĐT Tỉnh Quảng Trị


32. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

32

 

Sở GD-ĐT Quảng Trị

00

32

07

THPT Nam Hải Lăng

11

32

07

THPT Hải Lăng

12

32

07

THPT Trần Thị Tâm

13

32

07

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

14

32

07

Phòng GD&ĐT  Hải Lăng

15

32

02

THPT TX Quảng Trị

16

32

02

THPT DT Nội Trú Tỉnh

17

32

02

THPT Nguyễn Huệ

18

32

02

Phòng GD&ĐT TX Q Trị

19

32

06

THPT Triệu Phong

20

32

06

THPT Chu Văn An

21

32

06

THPT Vĩnh Định

22

32

06

Phòng GD&ĐT Triệu Phong

23

32

01

THPT Chuyên LQĐôn

24

32

01

THPT  Đông Hà

25

32

01

THPT Lê Lợi Đông Hà

26

32

01

THPT Phan Châu Trinh

27

32

01

TTKTTH-HN tỉnh

28

32

01

Phòng GD&ĐT TP. Đông Hà

29

32

05

THPT Tân Lâm

30

32

05

THPT Cam Lộ

31

32

05

THPT Lê Thế Hiếu

32

32

05

Phòng GD&ĐT Cam Lộ

33

32

08

THPT Hướng Hoá

34

32

08

THPT Lao Bảo

35

32

08

Phòng GD&ĐT Hướng Hóa

36

32

09

THPT Đakrông

37

32

09

Phòng GD&ĐT Đak Rông

38

32

04

THPT Cồn Tiên

39

32

04

THPT Gio Linh

40

32

04

THPT Nguyễn Du

41

32

04

Phòng GD&ĐT Gio Linh

42

32

03

THPT Vĩnh Linh

43

32

03

THPT Cửa Tùng

44

32

03

THPT Nguyễn Công Trứ

45

32

03

THPT Bến Quan

46

32

03

Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh

47

32

08

TTGDTX Hướng Hoá

48

32

09

TTGDTX ĐakRông

49

32

05

TTGDTX Cam Lộ

50

32

01

TTGDTX Đông Hà

51

32

07

TTGDTX Hải Lăng

52

32

02

TTGDTX TX Quảng trị

53

32

06

TTGDTX Triệu Phong

54

32

04

TTGDTX Gio Linh

55

32

03

TTGDTX Vĩnh Linh

56

32

02

TTKTTH-HN TX Quảng trị

57

32

03

TTKTTH-HN Vĩnh Linh

58

32

08

THPT Hướng Phùng

59

32

08

THPT Số 2 Đakrông

60

32

09

THPT A Túc

61

32

06

THPT Nguyễn Hữu Thận

62

32

01

TC nghề Quảng Trị

63 


Comments