Sở GD ĐT Tỉnh Quảng Ninh


17. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

17

01

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

00

17

01

 THPT Chuyên Hạ Long

01

17

01

Trung tâm Hư­ớng nghiệp và GDTX tỉnh

02

17

01

 Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh

03

17

01

 Trung học Phổ thông Hồng Gai

04

17

01

 Trung học phổ thông Ngô Quyền

05

17

01

 Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu

06

17

01

 Trung học phổ thông Bãi Cháy

07

17

01

 THCS-THPT  Lê Thánh Tông 

08

17

01

 THPT Hạ Long

09

17

01

 THPT Nguyễn Bình Khiêm

10

17

01

 Tiểu học-THCS-THPT Văn Lang

11

17

02

 Trung học phổ thông Cẩm phả

14

17

02

 Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

15

17

02

 Trung học phổ thông Cửa Ông

16

17

02

 Trung học phổ thông Lê Quý Đôn

17

17

02

 THPT Mông Dương

18

17

02

 THPT  Lư­ơng Thế Vinh

19

17

02

 Trung  học phổ thông  Hùng Vương

20

17

02

Trung tâm  Hư­ớng nghiệp và GDTX Cẩm Phả

21

17

03

 Trung học phổ thông Uông Bí

24

17

03

 Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ

25

17

03

Trung tâm Hư­ớng nghiệp - GDTX Uông Bí

26

17

03

 THPT Hồng Đức và Phân Hiệu 1

27

17

03

Phòng Giáo dục - Đào tạo TX Uông Bí

29

17

04

 Trung học phổ thông Trần Phú

31

17

04

 Trung học phổ thông Lý Th­ường Kiệt

32

17

04

 THCS và THPT Chu Văn An

33

17

04

Trung tâm HN&GDTX TP Móng Cái

34

17

04

Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Móng Cái

35

17

05

 Trung học phổ thông Bình Liêu

37

17

05

 THCS-THPT Hoành Mô

38

17

05

Trung tâm HN&GDTX Bình Liêu

39

17

06

 Trung học phổ thông Đầm Hà

40

17

06

 THCS-THPT  Lê Lợi

41

17

06

Trung tâm HN&GDTX Đầm Hà

42

17

07

 Trung học phổ thông Quảng Hà

44

17

07

 THPT Nguyễn Du

45

17

07

Trung tâm HN&GDTX  Hải Hà

46

17

08

 Trung học phổ thông Tiên Yên

48

17

08

 THPT Hải Đông

49

17

08

 THPT Nguyễn Trãi

50

17

08

Trung tâm HN&GDTX  Tiên Yên

51

17

09

Trung học phổ thông Ba Chẽ

53

17

09

Trung tâm HN&GDTX  Ba Chẽ

54

17

10

 Trung học phổ thông Đông Triều

56

17

10

 Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt

57

17

10

 Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám

58

17

10

 Trung học phổ thông Lê Chân

59

17

10

 THCS và THPT Trần Nhân Tông

60

17

10

 THCS và THPT Nguyễn Bình

61

17

10

Trung tâm Hư­ớng nghiệp và GDTX Đông Triều

62

17

10

Tr­ung tâm Bỗi dưỡng đại học Công nghiệp Quảng Ninh

63

17

11

 Trung học phổ thông Bạch Đằng

66

17

11

 Trung học phổ thông Minh Hà

67

17

11

 Trung học phổ thông Đông Thành

68

17

11

 THPT Yên H­ưng

69

17

11

 THPT Trần Quốc Tuấn

70

17

11

 THPT Ngô Gia Tự

71

17

11

Trung tâm H­ướng nghiệp và GDTX Yên Hư­ng

72

17

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Hư­ng

73

17

12

 Trung học phổ thông Hoành Bồ

75

17

12

 THPT Quảng La

76

17

12

 THPT Thống Nhất

77

17

12

Trung tâm H­ướng nghiệp và GDTX Hoành Bồ

78

17

13

 Trung học phổ thông Hải Đảo

80

17

13

 THPT Quan Lạn

81

17

13

Trung THPT Trần Khánh Dư

82

17

13

Trung tâm H­ướng nghiệp và GDTX  Vân Đồn

83

17

14

 Trung học phổ thông Cô Tô

85

17

14

Trung tâm H­ướng nghiệp và GDTX  Cô Tô

86

17

01

 CĐ nghề mỏ Hồng Cẩm

87

17

01

 TC nghề giao thông cơ điện

88

17

01

 TC nghề Công nghiệp và Xây dựng

89

17

01

 TC nghề Công nghệ Hạ Long

90

17

03

 CĐ nghề Mỏ hữu nghị

91


Comments