Sở GD ĐT Tỉnh Quảng Ngãi


35. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

35

01

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

00

35

01

Phòng Giáo dục Thành phố Quảng Ngãi

01

35

02

Phòng Giáo dục huyện Lý Sơn

02

35

03

Phòng Giáo dục huyện Bình Sơn

03

35

04

Phòng Giáo dục huyện Trà Bồng

04

35

05

Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh

05

35

06

Phòng Giáo dục huyện Sơn Hà

06

35

07

Phòng Giáo dục huyện Tư Nghĩa

07

35

08

Phòng Giáo dục huyện Nghĩa Hành

08

35

09

Phòng Giáo dục huyện Minh Long

09

35

10

Phòng Giáo dục huyện Mộ Đức

10

35

11

Phòng Giáo dục huyện Đức Phổ

11

35

12

Phòng Giáo dục huyện Ba Tơ

12

35

13

Phòng Giáo dục huyện Sơn Tây

13

35

14

Phòng Giáo dục huyện Tây Trà

14

35

01

 THPT Trần Quốc Tuấn

15

35

01

 THPT Lê Trung Đình

16

35

03

 THPT Bình Sơn

17

35

03

 THPT Vạn Tường

18

35

03

 THPT BC Lê Quí Đôn

19

35

05

 THPT Số 1 Sơn Tịnh

20

35

05

 THPT Ba Gia

21

35

05

 THPT Sơn Mỹ

22

35

05

 THPT BC Huỳnh Thúc Kháng

23

35

07

 THPT Số 1 Tư Nghĩa

24

35

07

 THPT Số 2 Tư Nghĩa

25

35

07

 THPT BC Chu Văn An

26

35

08

 THPT Số 1 Nghĩa Hành

27

35

08

 THPT Số 2 Nghiã Hành

28

35

10

 THPT Phạm Văn Đồng

29

35

10

 THPT Số 2 Mộ Đức

30

35

10

 THPT BC Nguyễn Công Trứ

31

35

11

 THPT Số 1 Đức Phổ

32

35

11

 THPT Số 2 Đức Phổ

33

35

11

 THPT BC Lương Thế Vinh

34

35

01

 THPT Dân tộc nội trú tỉnh

35

35

02

 THPT Lý Sơn

36

35

04

 THPT Trà Bồng

37

35

06

 THPT Sơn Hà

38

35

09

 THPT Minh Long

39

35

12

 THPT Ba Tơ

40

35

01

Trung tâm GDTX - HN tỉnh Quảng Ngãi

41

35

08

 THPT BC Nguyễn Công Phương

42

35

10

 THPT Trần Quang Diệu

43

35

07

 THPT Thu Xà

44

35

03

 THPT Trần Kỳ Phong

45

35

01

 THPT DL Hoàng Văn Thụ

46

35

05

 THPT DL Trương Định

47

35

10

Trung tâm KTTH - HN Mộ Đức

48

35

12

 THPT Phạm Kiệt

49

35

01

 THPT Chuyên Lê Khiết

50

35

13

 THPT Đinh Tiên Hoàng

51

35

14

 THPT Tây Trà

52

35

01

 THPT Tư Thục Nguyễn Bỉnh Khiêm

53

35

06

 THPT Quang Trung

54

35

03

 CĐN kỹ thuật công nghệ Dung quất

71

35

07

 CĐN Cơ giới

72

35

01

 TCN kinh tế- Công nghệ Dung quất

73

35

05

 TCN tỉnh Quảng Ngãi

74

35

11

 TCN Đức Phổ

75


Comments