Sở GD ĐT Tỉnh Quảng Nam


34. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

34

01

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

00

34

01

 Phòng GD&ĐT Tam Kỳ

01

34

01

 THPT Phan Bội Châu

02

34

01

 THPT  Trần Cao Vân

03

34

01

 THPT  Lê Quý Đôn

04

34

01

 THPT DL  Hà Huy Tập

05

34

01

 TT. GDTX tỉnh Quảng Nam

06

34

01

 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

07

34

02

 TT. GDTX-HN Hội An

08

34

02

 THPT  Trần Quý Cáp

09

34

02

 Phòng GD&ĐT   Hội An

10

34

02

 PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam

11

34

02

 THPT  NguyễnTrãi

12

34

03

 THPT   Sào Nam

13

34

03

 THPT  Lê Hồng Phong

14

34

03

 TT. GDTX-HN  Duy Xuyên

15

34

03

 THPT  Nguyễn Hiền

16

34

04

 THPT  Nguyễn Duy Hiệu

17

34

04

 THPT  Hoàng Diệu

18

34

04

 THPT  Phạm Phú Thứ

19

34

04

 THPT  Lương Thế Vinh

20

34

04

 THPT  Nguyễn Khuyến

21

34

04

 TT. GDTX-HN  Điện Bàn

22

34

05

 THPT  Huỳnh Ngọc Huệ

23

34

05

 THPT  Chu Văn An

24

34

05

 THPT  Đỗ Đăng Tuyển

25

34

05

 THPT  Lương Thúc Kỳ

26

34

05

 TT. GDTX-HN  Đại Lộc

27

34

05

 Phòng GD&ĐT  Đại Lộc

28

34

06

 THPT Quế Sơn

29

34

06

 THPT Nguyễn Văn Cừ

30

34

18

 THPT Nông Sơn

31

34

06

 THPT  Trần Đại Nghĩa

32

34

06

 TT. GDTX-HN  Quế Sơn

33

34

06

 THPT DL Phạm Văn Đồng

34

34

07

 THPT Hiệp Đức

35

34

07

 TT. GDTX-HN Hiệp Đức

36

34

08

 THPT Tiểu La

37

34

08

 THPT Nguyễn Thái Bình

38

34

08

 THPT Thái Phiên

39

34

08

 THPT Lý Tự Trọng

40

34

08

 TT. GDTX-HN Thăng Bình

41

34

09

 THPT Núi Thành

42

34

09

 THPT Cao Bá Quát

43

34

09

 THPT  Nguyễn Huệ

44

34

09

 TT. GDTX-HN  Núi Thành

45

34

10

 THPT  Huỳnh Thúc Kháng

46

34

10

 THPT  Phan Châu Trinh

47

34

10

 TT. GDTX-HN  Tiên Phước

48

34

11

THPT Bắc Trà My

49

34

11

TT. GDTX-HN Bắc Trà My

50

34

12

THPT   Quang Trung

51

34

13

THPT   Nam Giang

52

34

14

THPT   Khâm Đức

53

34

17

THPT Trần Văn Dư

54

34

17

TT. GDTX-HN Phú Ninh

55

34

15

THPT Nam Trà My

56

34

16

THPT Tây Giang

57

34

17

THPT Nguyễn Dục

58

34

11

PT DT Nội trú Nước Oa

59


Comments