Sở GD ĐT Tỉnh Ninh Bình


27. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

27

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

00

27

01

Thành phố Ninh Bình

01

27

02

Thị xã Tam Điệp

02

27

03

Huyện Nho Quan

03

27

04

Huyện Gia Viễn

04

27

05

Huyện Hoa Lư

05

27

06

Huyện Yên Mô

06

27

07

Huyện Kim Sơn

07

27

08

Huyện Yên Khánh

08

27

01

THPT chuyên Lương Văn Tuỵ

11

27

01

THPT Đinh Tiên Hoàng

12

27

01

THPT Trần Hưng Đạo

13

27

01

THPT BC Ninh Bình

14

27

01

THPT Dân lập Nguyễn Công Trứ

15

27

01

Trung tâm GDTX TP Ninh Bình

16

27

02

THPT Nguyễn Huệ

21

27

02

THPT Ngô Thì Nhậm

22

27

02

Trung tâm GDTX Tam Điệp

23

27

03

THPT Nho Quan A

31

27

03

THPT Nho Quan B

32

27

03

THPT Dân tộc Nội trú

33

27

03

Trung tâm GDTX Nho Quan

34

27

03

THPT Nho Quan C

35

27

04

THPT Gia Viễn A

41

27

04

THPT Gia Viễn B

42

27

04

THPT Gia Viễn C

43

27

04

Trung tâm GDTX Gia Viễn

44

27

05

THPT Hoa Lư A

51

27

05

THPT Dân lập Hoa Lư

52

27

05

Trung tâm GDTX Hoa Lư

53

27

06

THPT Yên Mô A

61

27

06

THPT Yên Mô B

62

27

06

Trung tâm GDTX Yên Mô

63

27

06

THPT Tạ Uyên

64

27

07

THPT Kim Sơn A

71

27

07

THPT Kim Sơn B

72

27

07

THPT Bình Minh

73

27

07

Trung tâm GDTX Kim Sơn

74

27

07

THPT Kim Sơn C

75

27

08

THPT Yên Khánh A

81

27

08

THPT Yên Khánh B

82

27

08

THPT Vũ Duy Thanh

83

27

08

Trung tâm GDTX Yên Khánh

84

27

08

THPT DL Yên Khánh                                                 

85

27

02

Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp

24

27

02

Trường cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

25 

27

01

Trường cao đẳng nghề LiLaMa 1

17 

27

02

Trường trung cấp nghề số 13

26

27

02

Trường trung cấp nghề số 14

27

27

02

Trường trung cấp nghề Việt Can

28

27

01

Trường trung cấp nghề Thành Nam

18

27

01

Trường trung cấp nghề Mỹ thuật Thanh Bình

19

27

03

Trường trung cấp nghề Nho Quan

36


Comments