Sở GD ĐT Tỉnh Nghệ An


29. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

29

00

Sở GD-ĐT Nghệ An

00

29

01

Tuyển Sinh Thành Phố Vinh

01

29

01

THPT Huỳnh Thúc Kháng

02

29

01

THPT Hà Huy Tập

03

29

01

THPT Lê Viết Thuật

04

29

01

THPT DL Nguyễn  Tộ

05

29

01

THPT Chuyên Phan Bội Châu

06

29

01

Chuyên Toán ĐH Vinh

07

29

01

THPT DTNT Tỉnh+ THPT DL Nguyễn Trãi

08

29

01

THPT DL Lê Quí Đôn

09

29

01

THPT DL Nguyễn Huệ

10

29

01

THPT DL Her Man

11

29

01

THPT DL Hữu Nghị+ TTGDTX Vinh

12

29

02

THPT BC Cửa Lò+ TS Thị Xã Cửa lò

13

29

02

THPT TX Cửa lò+TTGDTX2

14

29

03

Tuyển sinh Huyện Quỳ Châu

15

29

03

THPT Quỳ Châu

16

29

04

THPT  Quỳ Hợp 2

17

29

04

THPT Quỳ Hợp 1+DTNT Quỳ Hợp

18

29

04

Tuyển sinh Huyện Quỳ Hợp

19

29

20

THPT DL Sông Hiếu + TTGDTX Thái Hòa

20

29

20

THPT Đông Hiếu

21

29

05

Tuyển Sinh huyện Nghĩa Đàn

22

29

20

THPT Thái Hoà + Tuyển sinh thị xã Thái Hoà

23

29

05

THPT 1/5

24

29

20

THPT Tây Hiếu Thái Hòa

25

29

05

THPT Cờ Đỏ

26

29

06

THPT DL Bắc Quỳnh Lưu

27

29

06

Tuyển Sinh huyện Quỳnh Lưu

28

29

06

THPT Quỳnh Lưu 1

29

29

06

THPT Quỳnh Lưu 2

30

29

06

THPT Quỳnh Lưu 3

31

29

06

THPT Quỳnh Lưu 4

32

29

06

THPT Nguyễn Đức Mậu

33

29

06

THPT Hoàng Mai

34

29

06

THPT DL Cù Chính Lan+LTTrọng+TTGDTXQ Lưu

35

29

07

Tuyển sinh huyện Kỳ Sơn

36

29

07

THPT Kỳ Sơn+ TTGDTX Kỳ Sơn

37

29

08

Tuyển sinh huyện Tương Dương

38

29

08

THPT Tương Dương 1+TTGDTX Tương Dương

39

29

08

THPT Tương Dương 2

40

29

09

Tuyển sinh huyện Con Cuông

41

29

09

THPT Con Cuông+TTGDTX con Cuông

42

29

09

THPT Mường Quạ

43

29

10

THPT Tân Kỳ+TTGDTX Tân kỳ

44

29

10

THPT DTNT Tân Kỳ

45

29

10

Tuyển sinh huyện Tân kỳ

46

29

10

THPT Tân Kỳ 3

47

29

11

THPT Yên Thành 2

48

29

11

THPT Phan Thúc Trực+THPT Nam Yên Thành

49

29

11

THPT Bắc Yên Thành+DL Trần Đình Phong

50

29

11

THPT DL Lê Doãn Nhã TTGDTX Yên Thành

51

29

11

THPT Yên Thành 3

52

29

11

Tuyển sinh Huyện Yên Thành

53

29

11

THPT Phan Đăng Lưu

54

29

12

THPT Diễn Châu 2+ THPT Tư Thục Nguyễn Du

55

29

12

THPT Diễn Châu 3+DL Quang Trung

56

29

12

THPT Diễn Châu 4

57

29

12

THPT DL Nguyễn Văn Tố

58

29

12

THPT DL Ngô Trí Hoà+TTGDTX Diễn Châu

59

29

12

Tuyển sinh huyện Diễn châu

60

29

12

THPT Nguyễn Xuân Ôn

61

29

12

THPT Diễn Châu 5

62

29

13

THPT Anh Sơn 3

63

29

13

THPT Anh Sơn 1+TTGDTX Anh Sơn

64

29

13

THPT Anh Sơn 2

65

29

13

Tuyển sinh huyện Anh Sơn

66

29

14

THPT Đô Lương 3 + THPT Đô Lương 4

67

29

14

THPT Đô Lương 1+TTGDTX Đô Lương

68

29

14

THPT Đô Lương 2

69

29

14

Tuyển sinh Huyện Đô lương

70

29

14

THPT DL Đô Lương 1

71

29

14

THPT DL Đô Lương 2

72

29

15

THPT Thanh Chương 3+BC Cát Ngạn

73

29

15

THPT Nguyễn Sỹ Sách

74

29

15

THPT Đặng Thúc Hứa

75

29

15

THPT BC Thanh Chương +TTGDTX Thanh Chương

76

29

15

Tuyển sinh huyện Thanh chương

77

29

15

THPT Thanh Chương 1

78

29

15

THPT Đặng Thai Mai

79

29

16

THPT Nghi Lộc 3

80

29

16

THPT Nghi Lộc 1

81

29

16

THPT Nghi Lộc 2 + THPT Nghi Lộc 5

82

29

16

Tuyển sinh huyện Nghi Lộc

83

29

16

THPT Nguyễn Thức Tự +TTGDTX Nghi Lộc

84

29

16

THPT Nghi Lộc 4

85

29

17

Truyển Sinh huyện Nan đàn

86

29

17

THPT Nam Đàn 1 + THPT Tư thục Mai Hắc Đế

87

29

17

THPT Nam Đàn 2

88

29

17

THPT Kim Liên

89

29

17

THPT DL Sào Nam+TTGDTX Nam Đàn

90

29

17

Tuyển sinh huyện Hưng nguyên

91

29

18

THPT Lê Hồng Phong

92

29

18

THPT Phạm Hồng 

93

29

18

THPT Thái Lão + THPT Nguyễn  Tộ

94

29

18

THPT Đinh Bạt Tụy+TTGDTX Hưng Nguyên

95

29

19

Tuyển sinh huyện Quế Phong

96

29

19

THPT Quế Phong+ TTGDTX Quế Phong

97

29

01

Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghiệp Việt Nam  - Hàn Quốc

01

29

01

Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt - Đức

01

29

02

Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An

13

29

01

Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Số 1

01

29

01

Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp Vinh

01

29

20

Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây

23

29

11

Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Yên Thành

53

29

06

Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An

28

29

14

Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Đô Lương

70

29

01

Trung cấp Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng

01

29

01

Trung cấp Nghề Kinh tế - Công nghiệp - Tiểu Thủ CN Nghệ An

01

29

29

Trung cấp Nghề Dân tộc - Miền núi Nghệ An

41

29

16

Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc

83


Comments