Sở GD ĐT Tỉnh Nam Định


25. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

25

 

Sở GD và ĐT Nam Định

00

25

01

Thí sinh tự do Tp Nam Định

01

25

01

THPT Lê Hồng Phong

02

25

01

THPT Trần Hưng Đạo

03

25

01

THPT Nguyễn Khuyến

04

25

01

THPT Ngô Quyền

05

25

01

THPT Nguyễn Huệ

06

25

01

THPT DLNguyễn Công Trứ

07

25

01

THPT DL Trần Quang Khải

08

25

01

THPT DL Trần Nhật Duật

09

25

01

THPT DL Hoàng Diệu

10

25

01

TGDTX Tp NamĐịnh

11

25

01

TTGDTX Trần Phú

12

25

01

TTGDTX Nguyễn Hiền

13

25

01

TTKTTH-HN-DN NĐ

14

25

02

Thí sinh tự do huyện Mỹ Lộc

15

25

02

THPT Mỹ Lộc

16

25

02

THPT Trần Văn Lan

17

25

02

TTGDTX Mỹ Lộc

18

25

03

Thí sinh tự do huyện Xuân

19

25

03

THPT Xuân  A

20

25

03

THPT Xuân  B

21

25

03

THPT Xuân  C

22

25

03

THPT DL Xuân

23

25

03

THPT Nguyễn  Thuý

24

25

03

TTGDTX Xuân

25

25

04

Thí sinh tự do huyện Giao Thuỷ

26

25

04

THPT Giao Thuỷ A

27

25

04

THPT Giao Thuỷ B

28

25

04

THPT Giao Thuỷ C

29

25

04

THPT DL Giao Thuỷ

30

25

04

THPT Quất Lâm

31

25

04

TTGDTX Giao Thuỷ

32

25

05

Thí sinh tự do huyện ý Yên

33

25

05

THPT Tống Văn Trân

34

25

05

THPT Phạm Văn Nghị

35

25

05

THPT Mỹ Tho

36

25

05

THPT DL ý Yên

37

25

05

THPT Đại An

38

25

05

TTGDTX ý Yên A

39

25

05

TTGDTX  ý Yên B

40

25

05

TTGDTX Yên Chính

41

25

06

Thí sinh tự do huyện Vụ Bản

42

25

06

THPT Hoàng Văn Thụ

43

25

06

THPT Lương Thế Vinh

44

25

06

THPT Nguyễn Bính

45

25

06

THPT Nguyễn Đức Thuận

46

25

06

TTGDTX Liên Minh

47

25

06

TTGDTX H. Vụ Bản

48

25

07

Thí sinh tự do huyện Nam Trực

49

25

07

THPT Nam Trực

50

25

07

THPT Lý Tự Trọng

51

25

07

THPT Nguyễn Du

52

25

07

THPT DL Phan Bội Châu

53

25

07

THPT Tư thục Quang Trung

54

25

07

THPT Trần Văn Bảo

55

25

07

TTGDTX huyện Nam Trực

56

25

07

TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu

57

25

08

Thí sinh tự do huyện Trực Ninh

58

25

08

THPT Trực Ninh A

59

25

08

THPT Nguyễn Trãi

60

25

08

THPT Trực Ninh B

61

25

08

THPT Lê Quý Đôn

62

25

08

THPT Tư thục Đoàn Kết

63

25

08

TTGDTX A Trực Ninh

64

25

08

TTGDTX B Trực Ninh

65

25

09

Thí sinh tự do huyện Nghĩa Hưng

66

25

09

THPT Nghĩa Hưng A

67

25

09

THPT Nghĩa Hưng B

68

25

09

THPT Nghĩa Hưng C

69

25

09

THPT DL Nghĩa Hưng

70

25

09

THPT Trần Nhân Tông

71

25

09

TTGDTX huyện Nghĩa Hưng

72

25

09

TTGDTX Nghĩa Tân

73

25

10

Thí sinh tự do huyện Hải Hậu

74

25

10

THPT Hải Hậu A

75

25

10

THPT Hải Hậu B

76

25

10

THPT Hải Hậu C

77

25

10

THPT DL Hải Hởu

78

25

10

THPT Thịnh Long

79

25

10

THPT Trần Quốc Tuấn

80

25

10

THPT An Phúc

81

25

10

TTGDTX huyện Hải Hậu

82

25

10

TTGDTX Hải Cường

83

25

10

THPT Vũ Văn Hiếu

84

25

09

THPT Nghĩa Minh

85

25

01

TT GDTX Vinatex

86

25

01

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

87

25

06

CĐ Công nghiệp Nam Định

88

25

01

CĐ Xây dựng Nam Định

89

25

01

CĐ nghề Nam Định

90

25

01

CĐ nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

91

25

01

TC Cơ Điện Nam Định

92

25

08

TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

93

25

05

TC nghề Thủ công Mỹ nghệ

94

25

01

TC nghề Đại Lâm

95

25

01

TC nghề Giao thông Vận tải

96

25

01

TC nghề Số 8

97

25

01

TC nghề Số 20

98


Comments