Sở GD ĐT Tỉnh Kom Tum


36. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KOM TUM

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

36

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

00

36

01

 THPT KonTum

01

36

01

THPT-DTNT tỉnh

02

36

01

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

03

36

01

Trung tâm KTTH-HNDN

04

36

05

 THPT-DTNT Sa Thầy

05

36

07

 THPT-DTNT Đăk Hà

06

36

04

 THPT-DTNT Đăk Tô

07

36

02

Phòng Giáo dục huyện Đăkglei

08

36

03

Phòng Giáo dục huyện Ngọc Hồi

09

36

04

Phòng Giáo dục huyện Đăk Tô

10

36

07

Phòng Giáo dục huyện Đăk Hà

11

36

05

Phòng Giáo dục huyện Sa Thầy

12

36

01

Phòng Giáo dục Thị xã KonTum

13

36

06

Phòng Giáo dục huyện KonPlông

14

36

01

 CĐSP KonTum

15

36

01

 TH Kinh tế-KTTH

16

36

06

 THPT-DTNT Konplông

17

36

01

Trung tâm GDTX tỉnh

18

36

01

 TH Y tế

19

36

01

 THPT Duy Tân

20

36

03

 THPT-DTNT Ngọc Hồi

21

36

02

 THPT-DTNT Đăkglei

22

36

08

Phòng Giáo dục huyện Kon Rẫy

23

36

08

 THPT-DTNT Kon Rẫy

24

36

01

 THPT Lê Lợi

25

36

04

 THPT Nguyễn Văn Cừ

26

36

03

 THPT Nguyễn Trãi

27

36

07

Trung tâm GDTX huyện Đăk Hà

28

36

07

Phòng Giáo dục huyện Tu Mơ Rông

29

36

07

 THPT Trần Quốc Tuấn

30

36

09

 PT-DTNT Huyện Tu Mơ Rông

31

36

07

 THPT Nguyễn Du

32

36

02

 THPT Lương Thế Vinh

33

36

05

 THPT Quang Trung

34

36

08

 THPT Chu Văn An

35

36

01

 THPT Ngô Mây

36

36

02

TT GDTX Huyện Đăk Glei

37

36

01

TC nghề Kon Tum

38

36

04

TT dạy nghề Đăk Tô

39

36

06

TT dạy nghề Măng Đen

40


Comments