Sở GD ĐT Tỉnh Hòa Bình


23. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

23

01

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

00

23

01

Phòng GD - ĐT thành phố Hoà Bình

01

23

02

Phòng GD - ĐT Đà Bắc

02

23

03

Phòng GD - ĐT Mai Châu

03

23

04

Phòng GD - ĐT Tân Lạc

04

23

05

Phòng GD - ĐT Lạc Sơn

05

23

06

Phòng GD - ĐT Kỳ Sơn

06

23

07

Phòng GD - ĐT Lương Sơn

07

23

08

Phòng GD - ĐT Kim Bôi

08

23

09

Phòng GD - ĐT Lạc Thuỷ

09

23

10

Phòng GD - ĐT Yên Thuỷ

10

23

11

Phòng GD - ĐT Cao Phong

11

23

01

THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

12

23

01

THPT Lạc Long Quân

13

23

01

THPT Nguyễn Du

14

23

01

THPT Công Nghiệp

15

23

01

Phổ thông Dân tộc nội trú

16

23

01

THPT Ngô Quyền

17

23

02

THPT Đà Bắc

18

23

02

THPT Mường Chiềng

19

23

03

THPT Mai Châu A

20

23

03

THPT Mai Châu B

21

23

04

THPT Tân Lạc

22

23

04

THPT  Mường Bi

23

23

04

THPT Đoàn Kết

24

23

05

THPT Lạc Sơn

25

23

05

THPT Cộng Hoà

26

23

05

THPT Đại Đồng

27

23

06

THPT Kỳ Sơn

28

23

06

THPT Phú Cường

29

23

07

THPT Lương Sơn

30

23

07

THPT công Nguyễn Trãi

31

23

07

THPT Bắc Lương Sơn

32

23

07

THPT Nam Lương Sơn

33

23

08

THPT Kim Bôi

34

23

08

THPT 19/5

35

23

07

THPT Cù Chính Lan

36

23

09

THPT Thanh Hà

37

23

09

THPT Lạc Thuỷ A

38

23

09

THPT Lạc Thuỷ B

39

23

09

THPT Lạc Thuỷ C

40

23

10

THPT Yên Thuỷ A

41

23

10

THPT Yên Thuỷ B

42

23

11

THPT Cao Phong

43

23

04

THPT Lũng Vân

46

23

10

THPT Yên Thuỷ C

47

23

05

THPT Quyết Thắng

48

23

11

THPT Thạch Yên

49

23

02

THPT Yên Hoà

50

23

08

THPT  Bắc Sơn

51

23

08

THPT  Sào Báy

52

23

01

CĐ nghề Hòa Bình

01

23

01

CĐ nghề Sông Đà

01

23

09

 CĐ nghề  Cơ điện Tây Bắc

09


Comments