Sở GD ĐT Tỉnh Hà Tĩnh


30. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

30

01

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

00

30

10

TTGDTX-HN-DN Kỳ Anh

01

30

10

THPT Kỳ Anh

02

30

10

THPT Nguyễn Huệ

03

30

10

THPT Kỳ Lâm

04

30

09

TTGDTX Cẩm Xuyên

05

30

09

THPT Cẩm Xuyên

06

30

09

THPT Cẩm Bình

07

30

09

THPT Hà Huy Tập

08

30

01

TTGDTX tỉnh Hà Tĩnh

09

30

01

THPT Phan Đình Phùng

10

30

01

THPT Tư thục chất lượng cao Hoàng Xuân Hãn

11

30

08

TTGDTX-KTTHHN Thạch Hà

12

30

08

THPT Lý Tự Trọng

13

30

08

THPT Nguyễn Trung Thiên

14

30

06

TTGDTX Can Lộc

15

30

06

THPT Can Lộc

16

30

06

THPT Đồng Lộc

17

30

06

THPT Nghèn

18

30

12

THPT Nguyễn Văn Trỗi

19

30

07

TTGDTX-KTTHHN Hương Khê

20

30

07

THPT Hương Khê

21

30

07

THPT Hàm Nghi

22

30

07

THPT Phúc Trạch

23

30

03

TTGDTX Hương Sơn

24

30

03

THPTDL Nguyễn Khắc Viện

25

30

03

THPT Hương Sơn

26

30

03

THPT Lê Hữu Trác I

27

30

03

THPT Lê Hữu Trác II

28

30

03

THPT Cao Thắng

29

30

04

TTGDTX- KTTHHN  Đức Thọ

30

30

04

THPTDL Đức Thọ

31

30

04

THPT Minh Khai

32

30

04

THPT Trần Phú

33

30

04

THPT Đức Thọ

34

30

02

TTGDTX Hồng Lĩnh

35

30

02

THPT Hồng Lĩnh

36

30

05

TTGDTX Nghi Xuân

37

30

05

THPT Nguyễn Du

38

30

05

THPT Nguyễn Công Trứ

39

30

01

THPT Chuyên Hà Tĩnh

40

30

08

THPT Lê Quý Đôn

41

30

06

THPT DL Can Lộc

42

30

09

THPTDL Cẩm Xuyên

43

30

10

THPT Nguyễn Thị Bích Châu

44

30

12

THPT  Mai Thúc Loan

45

30

11

THPT Vũ Quang

46

30

11

TTGDTX Vũ Quang

47

30

12

THPT Nguyễn Đổng Chi

48

30

08

THPT Mai Kính

49

30

05

THPT Nghi Xuân

50

30

02

THPT Hồng Lam

51

30

01

TT GDTX - HNDN Thành phố Hà Tĩnh

52

30

09

THPT Nguyễn Đình Liễn

53

30

10

THPT Lê Quảng Chí

54

30

07

THPT Gia Phố

55

30

06

Trung tâm KTTH-HN Can Lộc

56

30

09

Trung tâm KTTH-HN Cẩm xuyên

57

30

01

THPT công lập Thành Sen

58

30

03

Trung tâm KTTH-HN Hương Sơn

59

30

01

Trung  cấp Nghề  Hà Tĩnh 

60

30

01

 nghề Việt Đức Hà Tĩnh

61

30

06

 THPT Dân lập Nguyễn Thiếp

63


Comments