Sở GD ĐT Tỉnh Bắc Ninh


19. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

19

 

Sở GD-ĐT Bắc Ninh+Vãng lai

00 + B 9

19

01

Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh

01

19

02

Phòng GD&ĐT Yên Phong

02

19

03

Phòng GD&ĐT Quế Võ

03

19

04

Phòng GD&ĐT Tiên Du

04

19

05

Phòng GD&ĐT TX Từ Sơn

05

19

06

Phòng GD&ĐT Thuận Thành

06

19

07

Phòng GD&ĐT Gia Bình

07

19

08

Phòng GD&ĐT Lương Tài

08

19

01

THPT Chuyên Bắc Ninh

09

19

07

THPT Gia Bình 1

10

19

07

THPT Lê Văn Thịnh (GB 2)

11

19

01

THPT Hoàng Quốc Việt

12

19

01

THPT Hàn Thuyên

13

19

08

THPT Lương Tài 1

14

19

08

THPT Lương Tài 2

15

19

05

THPT Lý Thái Tổ

16

19

05

THPT Ngô Gia Tự

17

19

03

THPT Quế Võ 1

18

19

03

THPT Quế Võ 2

19

19

03

THPT Quế Võ 3

20

19

06

THPT Thuận Thành 1

21

19

06

THPT Thuận Thành 2

22

19

06

THPT Thuận Thành 3

23

19

04

THPT Tiên Du 1

24

19

01

THPT Lí Thường Kiệt

25

19

02

THPT Yên Phong 1

26

19

01

THPT Lí Nhân Tông

27

19

01

THPT Bắc Ninh

28

19

07

THPT Gia Bình 3

29

19

08

THPT Lương Tài 3

30

19

01

THPT Nguyễn Du

31

19

02

THPT Nguyễn Trãi

32

19

03

THPT Phố Mới

33

19

06

THPT Thiên Đức

34

19

04

THPT Trần Nhân Tông

35

19

05

THPT Từ Sơn

36

19

01

Trung tâm GDTX tỉnh

37

19

02

Trung tâm GDTX Yên Phong

38

19

03

Trung tâm GDTX tỉnh số 2

39

19

04

Trung tâm GDTX Tiên Du

40

19

05

Trung tâm GDTX Từ Sơn

41

19

06

Tr. tâm GDTX Thuận Thành

42

19

07

Trung tâm GDTX Gia Bình

43

19

08

Trung tâm GDTX Lương Tài

44

19

01

CĐ Nghề Kinh tế Kĩ thuật B. Ninh

45

19

01

CĐ Nghề-Cơ điện-XD Bắc Ninh

46

19

03

THPT Trần Hưng Đạo

47

19

04

THPT Nguyễn Đăng Đạo

48

19

02

THPT Yên Phong 2

49

19

01

THPT Hàm Long

50

19

04

THPT Lê Qúy Đôn

51

19

08

THPT Tư thục Hải Á

52

19

05

THPT Nguyễn Văn Cừ

53

19

06

THPT Kinh Bắc

54

19

05

PTNK Thể dục TT Olimpic

55

19

05

Cao đẳng Thủy sản

56

19

05

CĐ Công nghiệp Hưng Yên 2

57

19

01

TC Nghề KT KT Liên đoàn LĐ

58


Comments