Danh mục đơn vị đăng ký dự thị năm 2011 của các sở giáo dục và đào tạo

đăng 19:58, 16 thg 3, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

DANH MỤC

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂM 2011

CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

39. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

40. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK

41. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HOÀ

42. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

43. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC

44. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

45. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN

46. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH

47. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH THUẬN

48. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

49. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN

50. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

51. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

52. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RIẠ-VŨNG TÀU

53. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG

54. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG

55. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

56. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE

57. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG

58. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH

59. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

60. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

61. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU

62. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

63. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG

64. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG

DANH MỤC ĐƠN VỊ ĐKDT NĂM 2010 CỦA QUÂN ĐỘI


Comments