Đại học Mỹ Thuật TP HCM

đăng 19:01, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 07:07, 18 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

http://phaohoa.webdanang.com/

http://www.webdanang.com/phao-hoahttp://phaohoadanang.webdanang.com/http://phaohoadanang.phaohoa.net/

http://phaohoadanang.phaohoa.com.vn/


Đại học Mỹ Thuật TP HCM
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: MTS
Cơ quanchủ quản: Bộ Văn hoá và Thông tin
Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 148
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2011
Hội hoạ

Môn văn thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT, môn năng khiếu trường tự ra đề.

Năng khiếu (hình hoạ hệ số 2, tranh mầu hệ số 1, trang trí hệ số 1.)

Thí sinh phải nộp 2 bài sơ tuyển: Hình hoạ vẽ người trên khổ giấy 40x60cm, bố cục vẽ mầu (phong cảnh, tĩnh vật) trên giấy 30x40cm

 

801H
Đồ hoạ

Môn văn thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT, môn năng khiếu trường tự ra đề.

Năng khiếu (hình hoạ hệ số 2, tranh mầu hệ số 1, trang trí hệ số 1.)

Thí sinh phải nộp 2 bài sơ tuyển: Hình hoạ vẽ người trên khổ giấy 40x60cm, bố cục vẽ mầu (phong cảnh, tĩnh vật) trên giấy 30x40cm

 

802H
Điêu khắc

Môn văn thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT, môn năng khiếu trường tự ra đề.

Năng khiếu (tượng tròn, hệ số 2, chạm nổi hệ số 1, trang trí hệ số 1.)

Nộp bài sơ tuyển: nặn tượng chân dung cao 30cm hoặc bức chạm nổi khổ 20cmx30cm

803H
Sư phạm Mỹ thuật

Môn văn thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT, môn năng khiếu trường tự ra đề.

Năng khiếu (hình hoạ hệ số 2, tranh mầu hệ số 1, trang trí hệ số 1.)

Thí sinh phải nộp 2 bài sơ tuyển: Hình hoạ vẽ người trên khổ giấy 40x60cm, bố cục vẽ mầu (phong cảnh, tĩnh vật) trên giấy 30x40cm

804H
Lí luận và lịch sử mĩ thuật

Ngành lí luận và lịch sử mĩ thuật, thi Văn,Sử và môn năng khiếu: Hình họa (hệ số 1 ), Trang trí ( hệ số 1 ).

805H
Mỹ thuật ứng dụng

Môn văn thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT, môn năng khiếu trường tự ra đề.

Năng khiếu (hình hoạ hệ số 2, tranh mầu hệ số 1, trang trí hệ số 1.)

Thí sinh phải nộp 2 bài sơ tuyển: Hình hoạ vẽ người trên khổ giấy 40x60cm, bố cục vẽ mầu (phong cảnh, tĩnh vật) trên giấy 30x40cm

806H
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh từ Thừa Thiên Huế trở vào.
Điều kiện thi:
- Phải qua sơ tuyển.
Thông tin khác:

- Tuyển sinh từ thừa thiên huế trở vào.

- Phải qua sơ tuyển.
- Hồ sơ ĐKDT và bài sơ tuyển nộp trực tiếp cho Phòng Đào tạo trường trước ngày 20/5/2010 (không nhận Hồ sơ qua đường bưu điện)
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Môn năng khiếu: trường tự ra đề:
 +Ngành Hội hoạ, Đồ hoạ, Sư phạm Mĩ thuật, thi năng khiếu: Hình hoạ (hệ số 2),Tranh màu (hệ số 1), Trang trí (hệ số 1).
 +Ngành Điêu khắc thi năng khiếu: Tượng tròn (hệ số 2), Chạm nổi (hệ số 1), Trang trí (hệ số 1).
+ Ngành Mĩ thuật ứng dụng thi năng khiếu: Hình họa (hệ số 2), Thiết kế (hệ số 1 ), Trang trí (hệ số 1 ).

- Ngành Lí luận và lịch sử mĩ thuật, thi Văn, Sử và môn năng khiếu: Hình họa ( hệ số 1 ), Trang trí ( hệ số 1 ).

- Để bieetsd thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.hcmufa.edu.vn

thi.moet.gov.vn

Comments