Đại học Hoà Bình

đăng 18:04, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Đại học Hoà Bình
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: HBU
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 216 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: 1300 (chỉ tiêu ĐH 1100, CĐ 200)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2011
Công nghệ thông tin
101A,D1,D2,D3,D4
Kĩ thuật Điện tử, Viễn thông
102A,D1,D2,D3,D4
Quản trị kinh doanh
401A,D1,D2,D3,D4
Tài chính - Ngân hàng
402A,D1,D2,D3,D4
Kế toán
403A,D1,D2,D3,D4
Quan hệ công chúng và truyền thông
601A,C,D1,D2,D3,D4
Đồ hoạ ứng dụng
801H,V
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2011
Công nghệ thông tin
C65A,D1,D2,D3,D4
Quản trị kinh doanh
C70A,D1,D2,D3,D4
Tài chính - Ngân hàng
C71A,D1,D2,D3,D4
Kế toán
C72A,D1,D2,D3,D4
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Hệ đại học: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, C, D năm 2010 theo đề thi chung ( Khối H,V các môn văn hóa) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng khối A, D1,2,3,4 năm 2010 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Điểm trúng tuyển theo khối thi.
- Mức học phí bình quân là 695.000đồng/tháng (đối với hệ đại học); 550.000đồng/tháng (đối với hệ cao đẳng).

thi.moet.gov.vn

Comments