TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Thái Nguyên tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 02:03, 22 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 01:53, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DTS

 

 

2.020

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.020

 

- SP Toán học

 

108

A

 

 

- SP Vật lí

 

109

A

 

 

- SP Tin học

 

110

A

 

 

- SP Hoá học

 

201

A

 

 

- SP Sinh học

 

301

B

 

 

- SP Giáo dục Chính trị

 

501

C, D1

 

 

- SP Ngữ Văn

 

601

C

 

 

- SP Lịch sử

 

602

C

 

 

- SP Địa lí

 

603

C

 

 

- SP Tâm lí Giáo dục

 

604

C, D1

 

 

- SP Giáo dục Tiểu học

 

901

D1

 

 

- SP Thể dục Thể thao

 

902

T

 

 

SP Mầm non

 

903

M

 

 

- SP TDTT - Quốc phòng

 

904

T

 

 

- SP Âm nhạc

 

905

N

 

 

- SP Mĩ thuật

 

906

H

 

 

Các ngành đào tạo giáo viên THCS trình độ Đại học Sư phạm

 

 

 

 

 

- SP Toán - Tin

 

800

A

 

 

- SP Toán - Lý

 

801

A

 

 

- SP Sinh - Hoá

 

802

B

 

 

- SP Văn - Địa

 

803

C

 

 

- SP Văn - Sử

 

804

C
Các trường ĐH Công lập phía Bắc


Comments