TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 02:22, 25 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

70

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

SKV

 

 

1.380


 

Phuờng Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An.

ĐT phòng Đào tạo: (038)3833002.

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

780

 

Các ngành đào tạo đại học (khối A)

 

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin

 

101

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

102

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

103

A

 

 

- Công nghệ chế tạo máy

 

104

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

 

105

A

 

 

- Sư phạm kĩ thuật công nghiệp

 

106

A

 

 

Các ngành đào tạo đại học (khối K)

 

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin

 

120

K

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

121

K

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

122

K

 

 

- Công nghệ chế tạo máy

 

123

K

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

124

K

 

 

- Sư phạm kĩ thuật công nghiệp

 

125

K

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

600

 

Các ngành đào tạo cao đẳng (khối A)

 

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin

 

C65

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C66

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C67

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

C68

A

 

 

- Công nghệ chế tạo máy

 

C69

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

 

C70

A

 

 

- Sư phạm kĩ thuật công nghiệp

 

C71

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

 

C72

A

 

 

- Công nghệ hàn

 

C73

A

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

 

C74

A

 

 

Các ngành đào tạo CĐSP kĩ thuật
khối K:

 

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C82

K

 

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C83

K

 

 

- Công nghệ chế tạo máy

 

C84

K

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

C85

K

 


- Tuyển sinh trong cả nước. Số chỗ trong KTX: 800.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Website: http://www.spktvinh.edu.vn

Hệ Đại học khối A:

- Ngày thi, môn thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hệ Đại học liên thông khối K:

- Ngày thi: 22 và 23/10/2011. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành tương ứng.

  - Môn thi:

   + Ngành 120: Lập trình PASCAL, Cơ sở dữ liệu

   + Ngành 121: Lý thuyết mạch điện, Cung cấp điện

   + Ngành 122: Kĩ thuật mạch điện tử, Kĩ thuật truyền hình

   + Ngành 123: Vẽ kĩ thuật, Công nghệ chế tạo máy

   + Ngành 124: Vẽ kĩ thuật, động cơ đốt trong

   + Ngành 125: Tâm lí học nghề nghiệp, Phương pháp dạy học KTCN

Hệ Cao đẳng khối A:

   Không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi đại học năm 2011 của những thí sinh đã dự thi khối A vào Trường ĐHSPKT Vinh và  các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

Hệ Cao đẳng kĩ thuật và  Cao đẳng sư phạm kĩ thuật liên thông khối K:

- Ngày thi:  22 và 23/10/2011.

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Ngành: C82, C83, C84, C85 thí sinh làcông nhân lành nghề (trung cấp nghề) trở lên đã tốt  nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Môn thi:

+ Ngành C81: Toán, Vật lí, Lập trình PASCAL.

+ Ngành C82: Toán, Vật lí, Cơ sở kĩ thuật điện.

+ Ngành C83: Toán, Vật lí, Kĩ thuật mạch.

+ Ngành C84, C85: Toán, Vật lí, Vẽ kĩ thuật.

Các trường ĐH Công lập phía Bắc


Comments