TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Thái Nguyên tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 01:55, 22 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 05:31, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DTN

 

 

1.800

 

Các ngành đào tạo đại học.

 

 

 

1.800

 

- Kinh tế nông nghiệp

 

411

A

 

 

- Quản lí đất đai

 

412

A

 

 

- Cơ khí nông nghiệp

 

413

A

 

 

- Phát triển nông thôn

 

414

A

 

 

- Công nghệ chế biến lâm sản

 

415

A

 

 

- Chăn nuôi thú y

 

304

B

 

 

- Thú y

 

305

B

 

 

- Lâm nghiệp

 

306

B

 

 

- Trồng trọt

 

307

B

 

 

- Khuyến nông

 

308

B

 

 

- Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

 

309

B

 

 

- Nông lâm kết hợp

 

310

B

 

 

- Khoa học môi trường

 

311

B

 

 

- Nuôi trồng thuỷ sản

 

312

B

 

 

- Hoa viên và cây cảnh

 

313

B

 

 

- Bảo quản và chế biến nông sản

 

314

B

 

 

- Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp)

 

315

B

 

 

- Quản lí tài nguyên rừng

 

316

B

 

 

- Công nghệ thực phẩm

 

317

A

 

 

- Địa chính môi trường

 

318

B

 Các trường ĐH Công lập phía Bắc


Comments