TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 03:16, 21 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 22:54, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

DTE

 

 

1.200

 

Các ngành đào tạo đại học.

 

 

 

1.200

 

- Kinh tế gồm: Kinh tế đầu tư, Quản lí kinh tế

 

401

A, D1

 

 

- Quản trị kinh doanh gồm: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn.

 

402

A, D1

 

 

- Kế toán gồm: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

 

403

A, D1

 

 

- Tài chính - Ngân hàng

 

404

A, D1

Các trường ĐH Công lập phía Bắc

Comments