TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Thái Nguyên tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 02:28, 22 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 05:28, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

DTZ

 

 

1.050

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1.050

 

- Toán học

 

130

A

 

 

- Vật lí

 

131

A

 

 

- Toán – Tin ứng dụng

 

132

A

 

 

- Hoá học

 

230

A

 

 

- Địa lí

 

231

A, B

 

 

- Khoa học Môi trường

 

232

A, B

 

 

- Sinh học

 

330

B

 

 

- Công nghệ Sinh học

 

331

B

 

 

- Văn học

 

610

C

 

 

- Lịch sử

 

611

C

 

 

- Khoa học Quản lí

 

612

C

 

 

- Công tác xã hội

 

613

C, D1

 

 

- Việt Nam học

 

614

C, D1

 

 

- Thư viện – Thiết bị trường học

 

615

B, C

 

 

- Công nghệ hóa học

 

616

A

 

 

- Báo chí

 

617

C, D1

 

 

- Du lịch học

 

618

C, D1


Các trường ĐH Công lập phía Bắc


Comments