KHOA NGOẠI NGỮ - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 02:41, 22 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 07:10, 18 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

16

KHOA NGOẠI  NGỮ

DTF

 

 

665

 

Các ngành đào tạo đại học.

 

 

 

500

 

- SP Tiếng Anh (4 năm)

 

701

D1

 

 

- Cử nhân Song ngữ Trung – Anh (5 năm)

 

702

D1, 4

 

 

- SP Tiếng Trung (4 năm)

 

703

D1, 4

 

 

- SP Song ngữ Trung – Anh (5 năm)

 

704

D1, 4

 

 

- SP Song ngữ Nga – Anh (5 năm)

 

705

D1, 2

 

 

- Cử nhân Tiếng Anh

 

706

D1

 

 

- Cử nhân Tiếng Trung

 

707

D1, 4

 

 

- Cử nhân Song ngữ Pháp – Anh

 

708

D1, 3

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

165

 

- SP Tiếng Anh

 

C81

D1

 

 

- SP Song ngữ Trung – Anh

 

C82

D1, 4

 

 

- SP Tiếng Trung

 

C83

D1, 4

 

 

- SP Song ngữ Nga – Anh

 

C84

D1, 2

 

 

- SP Song ngữ Pháp – Anh

 

C85

D1, 3

Các trường ĐH Công lập phía Bắc


Comments