KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 02:33, 22 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 22:37, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

15

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DTC

 

 

1.050

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.050

 

- Công nghệ thông tin

 

120

A

 

 

- Hệ thống thông tin

 

121

A

 

- Công nghệ phần mềm

 

122

A

 

- Khoa học máy tính

 

123

A

 

- Mạng và truyền thông

 

124

A

 

- Kĩ thuật máy tính

 

125

A

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

126

A

 

 

- Công nghệ điều khiển tự động

 

127

A

 

 

- Hệ thống thông tin quản lí

 

128

A

Các trường ĐH Công lập phía Bắc


Comments