TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Huế

đăng 02:03, 8 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 22:56, 17 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

229

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

DHY

 

 

1.020

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

- Y đa khoa (học 6 năm)

 

301

B

 

 

- Răng – Hàm – Mặt (học 6 năm)

 

302

B

 

 

- Dược học (học 5 năm)

 

303

A

 

 

- Điều dưỡng (học 4 năm)

 

304

B

 

 

- Kĩ thuật Y học  (học 4 năm)

 

305

B

 

 

- Y tế công cộng (học 4 năm)

 

306

B

 

 

- Y học dự phòng (học 6 năm)

 

307

B

 

 

- Y học cổ truyền (học 6 năm)

 

308

B

Các Trường Đại học công lập Phía Nam tuyển sinh 2011
Comments