TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Huế tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 01:57, 8 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 19:31, 14 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

228

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DHS

 

 

1.500

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

- Sư phạm Toán học

 

101

A

 

 

- Sư phạm Tin học

 

102

A

 

 

- Sư phạm Vật lí

 

103

A

 

 

- Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học

 

105

A, B

 

 

- Sư phạm Hoá học

 

201

A

 

 

- Sư phạm Sinh học

 

301

B

 

 

- Sư phạm Kĩ thuật nông lâm

 

302

B

 

 

- Tâm lí học giáo dục

 

501

C

 

 

- Giáo dục chính trị

 

502

C

 

 

- Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng

 

503

C

 

 

- Sư phạm Ngữ văn

 

601

C

 

 

- Sư phạm Lịch sử

 

602

C

 

 

- Sư phạm Địa lí

 

603

C

 

 

- Giáo dục tiểu học

 

901

C, D1

 

 

- Giáo dục mầm non

 

902

M

Các Trường Đại học công lập Phía Nam tuyển sinh 2011
Comments