TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Huế tuyển sinh năm 2011-2012

đăng 02:28, 8 thg 4, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 07:04, 18 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa ]

233

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DHF

 

 

900

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

- Sư phạm Tiếng Anh

 

701

D1

 

 

- Sư phạm Tiếng Pháp

 

703

D1,3

 

 

- Việt Nam học (chuyên ngành Ngôn ngữ-Văn hóa và Du lịch)

 

705

C, D1,2,3,4

 

 

- Quốc tế học (chuyên ngành Hoa Kỳ học)

 

706

D1

 

 

Ngôn ngữ Anh (có các chuyên ngành: Tiếng Anh Ngữ văn, Tiếng Anh Phiên dịch, Tiếng Anh Biên dịch, Tiếng Anh Du lịch)

 

751

D1

 

 

- Song ngữ Nga - Anh (Chuyên ngành song ngữ Nga – Anh du lịch)

 

752

D1,2,3,4

 

 

Ngôn ngữ Pháp (có các chuyên ngành: Tiếng Pháp Ngữ văn, Tiếng Pháp Phiên dịch, Tiếng Pháp Biên dịch, Tiếng Pháp Du lịch)

 

753

D1,3

 

 

- Ngôn ngữ Trung quốc (có các chuyên ngành: Tiếng Trung Ngữ văn, Tiếng Trung Phiên dịch, Tiếng Trung Biên dịch, Tiếng Trung Thương mại)

 

754

D1,2,3,4

 

 

- Ngôn ngữ Nhật 

 

755

D1,2,3,4

 

 

- Ngôn ngữ Hàn quốc

 

756

D1,2,3,4

Các Trường Đại học công lập Phía Nam tuyển sinh 2011
Comments