Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3

đăng 20:11 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ cập nhật 21:04 17 thg 4, 2012 bởi Người dùng không xác định ]

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước
Mã tuyển sinh: CGS
Cơ quanchủ quản: Bộ Giao thông vận tải
Địa chỉ: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 1200
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2011
Xây dựng cầu đường
01A
Kế toán
02A
Tin học
03A
Cơ khí chuyên dùng

Công nghệ kĩ thuật ô tô

04A
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
05A
Kinh tế xây dựng

Quản lí xây dựng

06A
Quản trị kinh doanh.
07A
Khai thác vận tải
08A
Tài chính ngân hàng
09A
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
10A
Các ngành đào tạo trình độ THCN, Dạy nghề
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2011
Xây dựng công trình cầu đường

Chính quy: 350, VHVL: 30. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_01
Kế toán

Chính quy: 150, VHVL: 30. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_02
Tin học

Chính quy: 50. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_03
Ô tô - Máy xây dựng

Chính quy: 100, VHVL: 30. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_04
Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chính quy: 200, VHVL: 30. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_05
Kinh tế xây dựng

Chính quy: 50. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_06
Kinh tế vận tải Thủy - Bộ

Chính quy: 50, VHVL: 50. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_07
Kiểm tra chất lượng công trình

Chính quy: 50, VHVL: 50. Xét tuyển cả đối tượng TN THPT và TN THCS

_08
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Ngày thi và khối thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Website: http://www.hcmct3.edu.vn

thi.moet.gov.vn

Comments